Optimering af håndtering af trafik i havne

Mellem 2013 og 2016 blev to af havnene i Stockholm genopbygget, og SWARCO Port Control-systemer blev installeret for at optimere havneområdet med forbedrede trafikstrømme og bekvem håndtering af trailere. "Havnen i Stockholms centrum, Värtahamnen, er nu en mere effektiv og miljøvenlig havn med 5 kajer og en moderne passagerterminal", siger Anders Jonsson, leder af SWARCOs trafikafdeling i Sverige. Värtahamnen blev flyttet længere ud i vandet, og byen Stockholm genvandt store dele af det område, som havne i Stockholm tidligere havde forvaltet. Nu er der mere plads til byen til at udvikle sig på med nye hjem og arbejdspladser, og havnen kan klare flere skibe og trafiket mindre område.


1

1
Stockholms Hamnar AB

SWARCO Port Control System (SPCS) er et moderne intelligent transportsystem, som giver fleksibilitet til en Roll-on-Roll-off-terminal. Hovedkonceptet er at skabe en god logistikstrøm, uden at kompromittere nogen af de strenge sikkerhedskrav. Dette opnås ved at anvende automatisk nummerpladegenkendelse (ANPR), barrierer, længde- og højdemåling, variable meddelelsesskilte (VMS) og automatisk skadkontrol af trailere. SPCS holder styr på, hvor køretøjer og varer til enhver tid befinder sig. Systemet kan også informere interne og eksterne partnere om placeringen.


Ved indgangen til havnen kontrolleres reservationen af køretøjet ved hjælp af ANPR og scanning for at måle længde og højde. Hvis reservationen er korrekt, åbner bommen og køretøjet styres til det korrekte venteområde og kørebane med fuldt grafisk VMS. Hvilken bane køretøjet styres til, er baseret på konfigurerbare variabler i produktresuméet, såsom køretøjstype, afgang og distribution mellem check-in-tællere. Havnepersonale kontrollerer trafiklys for trafikstyring i havnen med en håndholdt enhed, som også giver dem mulighed for fleksibelt at ændre oplysningerne på VMS.

På ventepladsen er trailere opdelt af et konfigurerbart sæt regler afhængigt af prioriteter, som portoperatøren har fastsat for at gøre læsning og losning lettere, sikrere og mere effektiv. Disse regler kan f.eks. bestemme, hvordan og hvor man skal placere forskellige typer farligt gods. Ved hjælp af SPCS har havnearbejderne adgang til og modtage vejledning om, hvordan man organiserer trailere i havneområdet og om bord på fartøjerne. Trailere scannes automatisk med kameraer for skader før ankomst til og afgang fra havnen. Denne funktion giver havnen et klart overblik over, om der opstod skader under opholdet i havneområdet og beskytter havnen mod uberettigede skadekrav.


"Havne har en vigtig rolle i international logistik og handel. Krav til kapacitet og forventninger til mere avancerede tjenester vokser løbende. SWARCO Port Control System kan spille en vigtig rolle i den igangværende digitale transformation inden for havne og skabe en platform for nye og mere avancerede tjenester", konkluderer Anders Jonsson.