Optimalisere håndtering av trafikk i havner

Mellom 2013 og 2016 ble to av havnene i Stockholm gjenoppbygd, og SWARCO Port Control-systemer ble installert for å optimalisere havneområdet med bedre trafikkflyt og praktisk håndtering av lastebiler. "Havnen i Stockholm sentrum, Värtahamnen, er nå en mer effektiv og miljøvennlig havn med 5 kaier og en moderne passasjerterminal", sier Anders Jonsson, leder av SWARCOs trafikkavdeling i Sverige. Värtahamnen ble flyttet lenger ut i vannet og byen Stockholm har gjenvunnet store deler av området som tidligere var i Stockholms havn. Nå er det mer plass for byen å utvikle seg med nye hjem og arbeidsplasser, og havnen kan klare flere fartøy og trafikket mindre område.


1

1
Stockholms Hamnar AB

SWARCO Port Control System (SPCS) er et moderne intelligent transportsystem som gir fleksibilitet for en roll-on-roll-off terminal. Hovedkonseptet er å skape en god logistikkstrøm, mens det ikke går ut over noen av de strenge sikkerhetskravene. Dette oppnås ved å benytte automatisk registreringsplatergjenkjenning (ANPR), barrierer, lengde- og høydemåling, variabel meldingstegn (VMS) og automatisk skadekontroll av lastebiler. SPCS holder oversikt over hvor kjøretøyene og varene er til enhver tid. Systemet kan også varsle interne og eksterne partnere om stedet.


Ved inngangen til havnen er bestillingen av kjøretøyet sjekket ved bruk av ANPR og skanning for å måle lengde og høyde. Hvis reservasjonen er riktig, åpnes porten og kjøretøyet blir guidet til riktig venterområde og kjørefelt ved full grafisk VMS. Hvilket spor kjøretøyet er veiledet til, er basert på konfigurerbare variabler i SPCS, for eksempel kjøretøytype, avgang og distribusjon mellom innsjekkingsteller. Havnepersonell kontrollerer trafikklys for trafikkveiledning i havnen med en håndholdt enhet, som også gir dem mulighet til fleksibelt å endre informasjonen på VMS.

I venteområdet deles lastebiler av et konfigurerbart sett med regler, avhengig av prioriteringer satt av havnoperatøren, slik at lasting og lossing blir lettere, tryggere og mer effektivt. Disse reglene kan for eksempel bestemme hvordan og hvor det skal plasseres ulike typer farlig gods. Ved hjelp av SPCS har havnearbeidere tilgang til og motta veiledning om hvordan man organiserer lastebiler i havneområdet og om bord på fartøyene. Lastebiler skannes automatisk med kameraer for skader før ankomst til og avgang fra havnen. Denne funksjonen gir havnen en klar oversikt over hvorvidt det oppstod skade under oppholdet i havneområdet og beskytter havnen mot eventuelle uberettigede skadekrav.


"Havner har en viktig rolle i internasjonal logistikk og handel. Krav til kapasitet og forventninger til mer avanserte tjenester vokser kontinuerlig. SWARCO Port Control System kan spille en viktig rolle i den pågående digitale transformasjonen innen havner og gi en plattform for nye og mer avanserte tjenester, konkluderer Anders Jonsson.