Løsninger for urban trafikkregulering

Støtter smartere, grønnere byer.

Trafikkregulering er en viktig del av moderne mobilitet fordi den bidrar til å utnytte eksisterende veinett på best mulig måte. Den overvåker og styrer ulike trafikkmoduser for å unngå overbelastning og for å bedre trafikkflyten. Målet er å gjøre det mulig for folk å komme seg til sine destinasjoner så fort som mulig. Samtidig brukes trafikkregulering også til å redusere den negative virkningen trafikk har på miljøet, f.eks. for å redusere luftforurensning. Den bedrer også trafiksikkerheten til alle trafikanter.

Referanser

For Urban Traffic Management

Hva kan vi gjøre for deg?


SWARCO har lang erfaring innen moderne trafikkregulering og kan hjelpe til med å effektivisere transportsystemer og forbedre livskvaliteten for byene og deres innbyggere.

check
Supportere mobilitetsstrategien din
directions_walk
Utvikle din multimodalitet
desktop_mac
La deg ta kontroll over byens mobilitet
directions_car
Støtte deg i trafikkplanlegging 

Våre løsninger

TJENESTER

Tilleggstjenester

Rådgivning, planlegging, installasjon, service og vedlikehold.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for å hjelpe deg med dine prosjekter. Gi ansvaret for hele prosjekter eller deler av det til oss og overlat service og vedlikehold til oss når prosjektet er ferdig.

URBAN TRAFIKKHÅNDTERING

Traffic Management as a Service
(TMaaS)

Fremtiden innen trafikkregulering.

Lær mer om ulike alternativer innen trafikkregulering.