Oplossingen voor Stedelijk Verkeersbeheer

Intelligentere en groenere steden ondersteunen.


Verkeersbeheer is een essentieel onderdeel van de moderne mobiliteit omdat het helpt het bestaande netwerk zo goed mogelijk te benutten. Het controleert en stuurt de verschillende verkeersmodaliteiten om congestie te vermijden en de verkeersdoorstroming te verbeteren. Het doel is mensen in staat te stellen zo snel mogelijk op hun bestemming te komen. Tegelijkertijd wordt een verkeersbeheersysteem ook gebruikt om de negatieve effecten van mobiliteit op het milieu te verminderen, bijvoorbeeld om de luchtverontreiniging terug te dringen en het verbetert ook de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

Trends in verkeersbeheeer

In het verleden was er een grote focus op auto's. Maar in de afgelopen jaren is dat veranderd. Vooral in stedelijke gebieden worden auto's gezien als de oorzaak van verschillende problemen, waaronder verkeersopstopping en vervuiling. Daarom wordt modern verkeersbeheer tegenwoordig steeds meer gebruikt om andere vervoersvormen te bevorderen, zoals openbaar vervoer, fietsen en wandelen. Prioriteit van openbaar vervoer op kruispunten en een groene golf voor fietsers zijn slechts twee voorbeelden van manieren om deze vervoersvormen aantrekkelijker te maken.


Innovatie

SWARCO is zeer verbonden met de industrie en werkt samen met verschillende partners en instellingen om de volgende generatie van mobiliteitsmanagement te creëren. Nieuwe technologieën, variërend van verkeerslichtenassistentiesystemen in auto's, die informatie geven over de status van verkeerslichten voor u, tot het bouwen van efficiëntere en betrouwbaardere kruisingen, stellen ons in staat om de toekomst van mobiliteit actief vorm te geven.

Holistisch stedelijk mobiliteitsmanagement door SWARCO
LET IT FLOW!

Volledige en toekomstgerichte oplossingen


Mens, Verkeer, Milieu - een leefbare stad voor iedereen. SWARCO's doordachte stedelijk mobiliteitsmanagement staat voor intelligente, duurzame verkeersoplossingen. Van slimme kruispunten tot de verbonden Smart City: Met systemen van SWARCO ben je goed voorbereid op de toekomst.

SWARCO's oplossingen voor elke Behoefte en elke Stad


Of je nu een oplossing zoekt voor een eenvoudig enkel kruispunt of voor verkeersmanagement voor de hele stad, Urban Mobility Management van SWARCO biedt individuele en gecoördineerde oplossingen voor steden van elke omvang- van advies, individueel ontwerp tot onderhoud.

My Intersection

KRUISPUNT

START KLEIN.
DENK GROOT.My Corridor

CORRIDOR

KLAAR VOOR VANDAAG.
VOORBEREID OP DE TOEKOMST.

My Network

NETWERK

VERBONDEN TOEPASSINGEN.
DENK GROOT. FUTURE-FIT MOBILITEIT.

My Network

STAD

HOLISTISCHE OPLOSSING.
LIVABLE CITY.


My Intersection

MY INTERSECTION

De oplossing voor kruispunten met alle componenten, van  seinkoppen, de regeling met verkeersstroomdetectie tot  wegmarkeringen.

 • Optimaliseren van groene tijden;
 • ​​​​​​​Vermindering van luchtvervuiling;
 • Eenvoudige installatie en onderhoud;
 • Een eenvoudige oplossing op lokaal niveau;
 • Vermindering van infrastructuurkosten.
My Corridor

MY CORRIDOR

Het netwerken van kruispunten tot slimme verkeersaders voor een optimale verkeersdoorstroming 

 • Volledige controle over uw kruispunten;
 • Optimaliseren van groene tijden;
 • Minimaliseren van congestie;
 • Optimale cycluslengte voor een hele corridor;
 • Voorspelling van en aanpassing aan veranderende scenario's in het dagelijkse verkeer.
My Network

MY NETWORK

Intelligente cloud-gebaseerde oplossing voor verkeersbeheer, inclusief kruispuntcontrollers, gegevensverzameling, oplossingen voor prioriteit bij openbaar vervoer en meer. 

 • Een flexibele, schaalbare, modulaire en toekomstbestendige infrastructuur;
 • Verbeterde verkeersdoorstroming en veiligheid;
 • Betere luchtkwaliteit;
 • Lagere infrastructuurkosten.
My City

MY CITY

De perfecte oplossing voor de leefbare stad van de toekomst, die alle gebieden integreert en controleert.

 • Volledig end-to-end geïntegreerd portfolio voor moeiteloze implementaties;
 • Efficiënt mobiliteitsbeheer over de gehele infrastructuur;
 • Multi-domein platform met verkeers-, parkeer-, milieu- en gegevensuitwisseling use cases;
 • Kortere reistijden;
 • Verminderde milieu-impact;
 • Lagere infrastructuurkosten.

De grootste uitdagingen voor de toekomst van stedelijke mobiliteit


volgens 400+ ondervraagde steden en gemeenten wereldwijd

Geschat wordt dat verkeersopstoppingen in steden over de hele wereld de reistijd met 25% tot 60% verlengen. In totaal spendeert een bestuurder een equivalent van 148 uur per jaar in de dagelijkse file. SWARCO biedt een holistische oplossing om de congestie in steden te verminderen en het verkeer vlotter te laten verlopen.

Lees meer

Luchtverontreiniging veroorzaakt ongeveer 3,4 miljoen voortijdige sterfgevallen per jaar. Afgezien van de verwoestende menselijke kosten, bedragen de financiële kosten ongeveer 1 biljoen euro per jaar, maar 49% van de steden in hoge-inkomenslanden voldoet niet aan de WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit. Neem contact met ons op en vraag een gratis demo aan!

Lees meer

Door de gestage toename van het verkeer en het aantal mensen dat gebruik wil maken van dezelfde, beperkte ruimte, neemt het aantal ongevallen toe. De bescherming van kwetsbare weggebruikers moet een prioriteit zijn, maar in 2019 zijn op de wegen van de EU 22 700 mensen om het leven gekomen en 1,2 miljoen mensen gewond geraakt. Ongeveer 20% van deze dodelijke slachtoffers waren voetgangers.

Lees meer

LET IT FLOW!

Laten we het hebben over de mobiliteit van de toekomst.

Wilt u met ons in gesprek over de uitdagingen van mobiliteit en een oplossing vinden voor uw specifieke behoeften?
Neem vandaag nog contact op!  Onze mobiliteitsexperts zijn beschikbaar voor een persoonlijk gesprek of productpresentatie.

Ons aanbod

Intersection

Verkeerscontrole en toezicht

De doelstellingen van de verkeersregeling sluiten aan bij de eisen die steden en gemeenten wereldwijd stellen aan modern verkeersbeheer. Samengevat moet een intelligente verkeersregeling de volgende doelstellingen bevorderen of ondersteunen: Behoud van de doorstroming van het verkeer, vermindering (of vermijding) van congestie, verhoging van de verkeersveiligheid en efficiency in de logistiek en vermindering van het brandstofverbruik.

12

Techniek en planning

Verkeerskundige diensten omvatten een breed scala van activiteiten ter ondersteuning van steden en wegbeheerders, variërend van verkeersonderzoeken en de planning van kruispunten tot de levering van verkeerskundige software en de planning van complexe mobiliteitsnetwerken.

Referenties

Voor Stedelijk verkeersbeheer


MyCity as a solution to monitor and reduce air pollution
Intelligente wegen voor Roemeense steden.
Verzameling van verkeersgegevens zonder gegevensopstoppingen
Het ontwerpen van verkeersbeheer op stadsniveau en regionaal niveau in één van de meest bezochte steden van Italië
Nieuw verkeerscontrolecentrum voor Roemeense stad
Stadsontwikkeling past in het verkeersmanagement
Het integreren van het verkeersbeheer van de stad, beheer van de Elbtunnel en de alarmcentrale van de staat in een moderne kamer voor verkeerscontrole

DIENSTEN

Aanvullende diensten

Consultancy, planning, installatie, service en onderhoud.


We bieden een breed scala aan diensten om u te helpen met uw projecten. Vertrouw op ons voor een volledig project of slechts een deel ervan en we nemen graag de service en het onderhoud over.STEDELIJK VERKEERSBEHEER

Traffic Management as a Service
(TMaaS)

De toekomst van verkeersbeheer


Kom meer te weten over een alternatieve aanpak voor het leveren van verkeersbeheer


STEDELIJK VERKEERSBEHEER

Voorrang openbaar vervoer

Maak het openbaar vervoer aantrekkelijker.

De voorrang van het openbaar vervoer bij verkeerslichten is een belangrijke maatregel om de efficiëntie van stadsverkeersbeheer te verhogen om steeds groter wordende verkeersvolumes beter te kunnen verwerken.