MyCity luchtkwaliteit-referentie: gemeenteraad van Wolverhampton

Een welbekend probleem in de hele wereld is dat luchtverontreiniging en luchtverontreiniging buitenshuis alleen al is verantwoordelijk voor 3,4 miljoen doden per jaar. Het draagt enorm bij tot hart- en longziekten en kost steden naar schatting 1 biljoen euro per jaar. De gemeenteraad van Wolverhampton onderneemt actie om de volksgezondheid te verbeteren en wil de leider zijn in het oplossen van slechte luchtkwaliteit door SWARCO MyCity te implementeren als een oplossing met de integratie van de bestaande oplossing van 3e partijen voor het vastleggen van gegevens van "NOW Wireless".

Volgens het jaarlijkse situatieverslag over de luchtkwaliteit 2019 (ASR)1uitgevoerd door de gemeenteraad van Wolverhampton, hebben de belangrijkste luchtkwaliteitsproblemen in Wolverhampton betrekking op de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) door het wegverkeer. De meest getroffen gebieden liggen in de buurt van drukke wegen, knooppunten en delen van het stadscentrum, met name waar het verkeer druk is, de wegen smal zijn of er veel vrachtwagens rijden.

Hoewel trendgegevens van de afgelopen 15 jaar aantonen dat de NO2-niveaus in de stad Wolverhampton dalen en hebben geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal locaties waar de jaargemiddelde luchtkwaliteitsdoelstelling voor NO2 van 40µg/m3 wordt overschreden, zijn in verschillende onderzoeken zeven resterende hotspotgebieden geïdentificeerd die Wolverhampton van plan is aan te pakken.


MyCity als oplossing om luchtverontreiniging te monitoren en te verminderen

Een van de kernelementen van het geïmplementeerde MyCity platform is vermindering van verontreiniging door de verkeersstromen te verbeteren om de verkeersopstopping te verminderen en door de integratie met verontreinigingsmonitors om tot doeltreffende verkeersstrategieën te komen. De oplossing biedt het team in Wolverhampton niet alleen de mogelijkheid vast te stellen waar de luchtkwaliteit onder of binnen de geplande drempelwaarden ligt, maar maakt het ook mogelijk dynamische strategieën te ontwikkelen die gebruik kunnen maken van de verzamelde gegevens en gerichte acties kunnen ondernemen voordat het niveau een kritiek probleem wordt. 

Eén van de belangrijkste factoren voor het project was de integratie van externe bronnenom in staat te zijn hun milieudoelstellingen te realiseren, wat men gemakkelijk kan doen met MyCity. De stad Wolverhampton kande gegevens analyseren dankzij de gebruiksvriendelijke heatmaps, verschillende bronnen integreren en proactieve acties ondernemen om de luchtverontreiniging te verminderen en tijd en geld te besparen op monitoring. Het gebrek aan middelen voor monitoring is een veel voorkomend probleem, dat niet langer een probleem is voor de verkeersexploitanten in Wolverhampton. Niet alleen slagen zij erin hun doelstellingen te halen, zij bieden hun burgers ook een aantrekkelijkere en gezondere stad.De stad Wolverhampton krijgt nu een echttijd overzicht van de huidige verontreinigingsniveaus, maakt gebruik van strategiebeheer om erkende verontreinigingsproblemen op te lossen en vermindert de personeelskosten die voorheen werden gebruikt om rapporten op te stellen op basis van afzonderlijke gegevensbronnen.​​​​​​​

Overleg en nauwe samenwerking als SWARCO Lighthouse klant

Er bestonden reeds 2.000 communicatienetwerktoestellen bij de gecombineerde autoriteit, The West Midlands, en de gemeenteraad van Wolverhampton kon informatie ontvangen van vervuilingsmonitors en Bluetooth-detectoren. Als Lighthouse-klant van SWARCO werkte de gemeenteraad van Wolverhampton nauw samen tijdens de ontwikkeling van de oplossing die zij eigenlijk nodig hadden. Ons SWARCO team identificeerdehoe de gegevensbronnen intern werden gebruikt en wat Wolverhampton ermee wilde bereiken.Met dit als leidraad werd een wireframe van de potentiële oplossing gemaakt, zodat de gebruikers de levensvatbaarheid konden controleren en eventuele afwijkingen van de manier waarop zij ermee wilden interageren, konden aangeven. Dit stapsgewijze proces hield de belangrijkste gebruikers betrokken bij het hele ontwerp en zorgde ervoor dat het geleverde product precies werkte zoals verwacht.  

Word een Lighthouse klant
of een strategische partner!

Co-creëer de toekomst van mobiliteit.

Positioneer uw uitdagingen & strategische doelstellingen en co-creëer de holistische mobiliteitsoplossing.

Sluit je aan bij een vooruitstrevende gemeenschap van gelijkgestemden en krijg vroegtijdig toegang tot de nieuwste innovatie in mobiliteitsmanagement. Werk mee aan de ontwikkeling van een futuristisch en gebruikersgericht mobiliteitsmanagementplatform voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

Dit partnerschap is niet bindend en je kan op elk moment uitstappen