MyCity-ilmanlaatuviite: Wolverhamptonin kaupunki

Ilmansaasteet ovat tunnettu ongelma kaikkialla maailmassa, ja pelkästään ulkoilman saastuminen aiheuttaa vuosittain 3,4 miljoonaa kuolemantapausta. Se on valtava osatekijä sydän- ja keuhkosairauksien taustalla, jonka arvioidaan maksavan kaupungeille 1 biljoona euroa vuodessa. Wolverhamptonin kaupunki ryhtyy toimiin kansanterveyden parantamiseksi ja tähtää johtavaan asemaan huonon ilmanlaadun ratkaisemisessa ottamalla käyttöön SWARCO MyCity -ratkaisun yhdessä nykyisen tiedonkeruumenetelmän 3.rdosan kanssa, jonka tuottaa "NOW Wireless". 


Wolverhamptonin kaupunginvaltuuston laatiman vuoden 2019 ilmanlaatua koskevan vuotuisen tilanneraportin (ASR)1mukaan Wolverhamptonin suurimmat ilmanlaatuongelmat liittyvät tieliikenteen typpidioksidipäästöihin (NO2). Eniten päästöistä kärsivät alueet sijaitsevat vilkkaasti liikennöityjen teiden, risteysten ja kaupungin keskustan alueiden läheisyydessä – erityisesti paikoissa, joissa liikenne on ruuhkaista, tiet ovat kapeita tai raskaiden ajoneuvojen osuus on suuri.

Viimeisten 15 vuoden aikana kerätyt suuntaa-antavat tiedot osoittavat, että Wolverhamptonin NO2-pitoisuudet ovat laskussa ja että niiden paikkojen määrä, joissa NO2:n vuosittainen keskimääräinen ilmanlaatutavoite 40 µg/m3 ylittyy, on vähentynyt merkittävästi. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin identifioitu seitsemän jäljellä olevaa keskittymäaluetta, joihin Wolverhampton-suunnitelmalla on tarkoitus puuttua.

MyCity on ratkaisu ilmansaasteiden seurantaan ja vähentämiseen

Yksi toteutetun MyCity-alustankeskeisistä elementeistä onsaasteiden vähentäminentehostamalla liikennevirtoja ruuhkien vähentämiseksi ja integroimalla saasteiden seurantalaitteet tehokkaiden liikennestrategioiden luontiin. Ratkaisu antaa Wolverhamptonin tiimille mahdollisuuden tunnistaa, missä ilmanlaatu alittaa suunnitellut raja-arvot tai noudattaa niitä. Se myös mahdollistaa dynaamisten strategioiden luonnin, joiden puitteissa voidaan hyödyntää kerättyjä tietoja ja toteuttaa kohdennettuja toimia ennen kuin saastetasosta tulee kriittinen ongelma. 

Yksi hankkeen tärkeimmistä tekijöistä oli ulkoisten lähteiden integrointi,jotta voitaisiin saavuttaaympäristötavoitteet, mikä on helppoa MyCityn avulla. Wolverhamptonin kaupunki voianalysoida tietoja käyttäjäystävällisten lämpökarttojen avulla, integroida eri lähteitä ja tehdä ennakoivia toimia ilmansaasteiden vähentämiseksi sekä säästää seurantaan kuluvaa aikaa ja rahaa. Seurannan resurssipula on yleinen ongelma, joka ei enää haittaa Wolverhamptonin liikennöitsijöitä. He pystyvät sekä saavuttamaan tavoitteensa että tarjoamaan kansalaisilleen houkuttelevamman ja terveellisemmän kaupungin.Nyt Wolverhamptonin kaupunki saa reaaliaikaisen yleiskuvan kulloisistakin saastetasoista, käyttää strategianhallintaa tunnistettujen saasteongelma-alueiden ratkaisemiseen ja voi alentaa henkilöstökustannuksia, joita kului aiemmin raporttien tuottamiseen erillisistä tietolähteistä.

Konsultointi ja tiivis yhteistyö SWARCO Lighthouse -asiakkaana

Yhteistyöviranomaisella, The West Midlandsilla, oli valmiiksi 2000 viestintäverkkolaitetta, ja Wolverhamptonin kaupunginvaltuusto pystyi vastaanottamaan tietoja saastemittareista ja Bluetooth-ilmaisimista. Wolverhamptonin kaupunginvaltuusto toimi SWARCOn Lighthouse-asiakkaana tiiviissä yhteistyössä kehittäessään itse tarvitsemaansa ratkaisua. SWARCO-tiimimme selvitti,miten tietolähteitä käytettiin sisäisesti ja mitä Wolverhampton halusi niillä saavuttaa.Tätä ohjenuoraa soveltamalla mahdollisesta ratkaisusta tehtiin rautalankamalli, jotta käyttäjät pystyivät tarkistamaan sen toteuttamiskelpoisuuden ja nostamaan esiin mahdolliset poikkeamat tavasta, jolla he halusivat toimia vuorovaikutuksessa. Tämä vaiheittainen prosessi sisällytti keskeiset käyttäjät koko suunnitteluun ja varmisti, että toimitettu tuote toimisi täysin odotusten mukaisesti.  

Ryhdy Lighthouse-asiakkaaksi
tai strategiseksi kumppaniksi!

Osallistu liikkuvuuden tulevaisuuden luontiin.

Aseta haasteesi ja strategiset tavoitteesi ja osallistu kokonaisvaltaisen liikkuvuusratkaisun luontiin.

Liity samanmieliseen tulevaisuuteen suuntautuvaan yhteisöön ja hyödynnä varhainen pääsy liikkuvuudenhallinnan uusimpiin innovaatioihin.
Kehitä yhdessä futuristinen ja käyttäjäkeskeinen liikkuvuudenhallinta-alusta nykypäivän ja huomisen haasteisiin.

Kumppanuusei ole sitova, ja voit irtautua siitä milloin tahansa.