SWARCO voorziet groot en druk kruispunt Nijmegen van drie iVRI’s

Op het bekende Keizer Karelplein in Nijmegen heeft SWARCO Nederland drie intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) geplaatst die samen zes toevoerwegen regelen. De slimme verkeerslichten creëren een rustiger straatbeeld, verbeteren de doorstroming en veiligheid van het stadsverkeer en voorkomen vertragingen. De vervangingswerkzaamheden maken onderdeel uit van de raamovereenkomst verkeersregelinstallaties

Rustiger straatbeeld en verkeersbewegingen

SWARCO heeft drie in plaats van zes verkeersregelautomaten geplaatst die elk het verkeer op twee toevoerwegen regelen. De automaten zijn via glasvezel met elkaar verbonden. Daarnaast zijn de iVRI’s gekoppeld aan kruispunten voor en na het Keizer Karelplein. Met verkeersregelapplicatie ImFlow worden de verkeersbewegingen rustiger en de de algehele doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd. Met de nieuwe applicatie heeft de gemeente bovendien de juiste tools in handen om de doorstroming voor specifieke groepen weggebruikers, zoals nood- en hulpdiensten of fietsers, te optimaliseren.

In overleg met de gemeente hebben we meerdere maatregelen genomen om een rustiger straatbeeld te creëren. Zo is de iVRI anders opgebouwd. Waar voorheen langs elke kant van de weg 12 meter aan masten stond, hebben we één mast in de middenberm geplaatst. Om fietsers meer rust en duidelijkheid te geven, hebben we verkeerslichten met wachttijdvoorspeller voor deze verkeersdeelnemers geplaatst. 

De werkzaamheden moesten in zes weken worden uitgevoerd. Terwijl het verkeersplein open bleef voor alle weggebruikers. Om dit te bewerkstelligen hebben we in het voortraject samen met gemeente Nijmegen en BUKO Infrasupport in kaart gebracht hoe we het verkeer zo min mogelijk kunnen hinderen en onze medewerkers veilig kunnen werken.

Tijdelijke iVRI met nieuwe applicatie

Door de inzet van drie tijdelijke BUKO Infrasupport verkeersregelautomaten, SWARCO FlowNode’s, met detectiecamera’s werd tijdens de werkzaamheden de koppeling tussen de automaten onderling en de communicatie met de verkeerscentrale behouden. De automaten waren voorzien van de definitieve applicatie, waardoor alle functionaliteiten tijdens de werkzaamheden nog steeds voorhanden waren en het comfort en de veiligheid gewaarborgd bleven.

‘We werken nu al een paar jaar samen met BUKO Infrasupport en ik kan niet anders zeggen dan dat de samenwerking weer top verliep. We zijn als team goed op elkaar ingespeeld en vullen elkaar goed aan. Door de tijdelijke verkeersmaatregelen hebben onze mensen hun werk veilig kunnen uitvoeren.’ - Frans Derksen, Supervisor Mobility bij SWARCO Nederland.

Extra veiligheidsmaatregelen

BUKO Infrasupport heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen voor het uitgaansverkeer en de honderden fietsers en voetgangers die dagelijks het Karel Keizerplein passeren. Zo zijn extra berm en stoep afzettingen geplaatst langs de graafwerkzaamheden. Ook zijn bouwhekken geplaatst om te voorkomen dat voetgangers en fietsers vallen. 

‘Dit project was echt een team effort. De samenwerking verliep zeer goed. Iedereen stond open voor elkaars feedback en opmerkingen en dacht goed met elkaar mee. In overleg met de gemeente en SWARCO hebben we de tijdelijke verkeersmaatregelen ‘s nachts opgebouwd. Daarnaast anticipeerden we flexibel op nieuwe wensen die tijdens de uitvoer ontstonden. Zo hebben we extra afzettingen geplaatst, zodat SWARCO veilig detectielussen kon slijpen.’ - Jowan van der Cruysen, Projectleider Verkeersmaatregelen bij BUKO Infrasupport

Project één week eerder opgeleverd

Doordat BUKO Infrasupport de definitieve situatie in de tijdelijke iVRI’s had toegepast, hebben we in overleg met de gemeente één automaat eerder in bedrijf gesteld. De communicatie tussen de nieuwe en tijdelijke automaten verliep vlekkeloos, zonder negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid of doorstroming. De goede communicatie tussen alle betrokken partijen en de strakke planning ervoor gezorgd dat het volledige project één week eerder is opgeleverd. 

‘Ik ben vol lof over alle mensen die doordeweeks, ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekenden hard hebben doorgewerkt. Onze monteurs hebben op straat alles tot een goed einde gebracht. Dat hadden zij echter niet kunnen bereiken zonder de goede samenwerking met de gemeente en de tijdelijke verkeersmaatregelen en flexibiliteit van BUKO Infrasupport.’ - Frans Derksen, Supervisor Mobility bij SWARCO Nederland.

Verbeterde doorstroming

De nieuwe situatie op het Karel Keizerplein in Nijmegen zorgt voor een rustiger straatbeeld, verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid en voorkomt vertragingen. Het wegverkeer heeft meer overzicht en door wachttijden weten fietsers waar zij aan toe zijn. De gemeente heeft de mogelijkheid om een groen golf voor nood- en hulpdiensten te creëren en vrachtwagens of grote groepen auto’s langer groentijd te geven.

‘Het eindresultaat mag er zeker zijn. Als je kijkt naar de doorstroming en veiligheid is daar zeker verbetering zichtbaar. Het kloppende hart van Nijmegen, blijft kloppen. Er zijn geen files op het Keizer Karelplein meer.’ - Ivo Kalsbeek, Verkeersmanager bij gemeente Nijmegen

Dit project maakt onderdeel uit van de raamovereenkomst verkeersregelinstallaties. De komende jaren vervangen we de verkeersregelinstallaties (VRI’s) in de stad, conform de reguliere vervangingsplanning van Nijmegen, door iVRI’s. Het streven is om jaarlijks 8 VRI’s te vervangen. Daarna zijn we 15 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.