SWARCO's oplossingen laten steden makkelijker ademen

Luchtverontreiniging veroorzaakt ongeveer 3,4 miljoen sterfgevallen per jaar. Afgezien van de verwoestende menselijke kosten, bedragen de financiële kosten ruwweg 1 biljoen euro per jaar, maar toch voldoet 49% van de steden in landen met een hoog inkomen niet aan de WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit.

De uitdaging

  • Snelle verstedelijking: tegen 2030 zal de gemiddelde bevolking in de steden met 35% toenemen.;
  • Toename van het aantal voertuigen: elk jaar komen er alleen al in Europa meer dan 3 miljoen voertuigen bij;
  • Dagelijks verkeer: vervoer is verantwoordelijk voor 30% van alle vervuiling. Dit zal naar schatting toenemen tot 60% in 2050;
  • Zoeken naar een parkeerplaats: de gemiddelde tijd om een parkeerplaats te vinden is ongeveer 8 minuten, wat in sommige steden resulteert in een extra 730 ton CO2-uitstoot.

SWARCO's oplossingen

Gegevens verzamelen.

De eerste stap is het verzamelen van alle vervuilingsrelevante gegevens: gegevens over klimaatomstandigheden, gegevens van milieusensoren en gegevens van weerstations. Met SWARCO's eco-systeem van mobiliteit kunt u milieugegevens verbinden met gegevens afkomstig van verkeerssensoren, floating car data, apps, gegevens van derden, evenals parkeergegevens en meer.

Krijg een duidelijk beeld.

De gegevens worden vervolgens opgeslagen, verwerkt en geanalyseerd via ons mobiliteitsbeheersysteem. De analyse brengt de situatie in uw stad duidelijk in beeld, identificeert vervuilde gebieden en ondersteunt u met acties die u moet ondernemen om de luchtvervuiling te verminderen.

Gecoördineerde acties.

U ontvangt onmiddellijk waarschuwingen en meldingen wanneer de verontreinigingsniveaus voor CO2 of NOx te hoog zijn. Het mobiliteitsbeheersysteem automatiseert ook bepaalde acties om de opeenhoping van verontreinigende stoffen in de toekomst te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld de adaptieve netwerkregeling gebruiken om de groentijd van het verkeerslicht in de buitenwijken korter te maken voor auto's die de stad binnenrijden om de files in het centrum te verminderen. U kunt het verkeer ook omleiden en wegleiden uit gebieden die al overbelast zijn. Omdat hoge snelheden een hoge CO2-uitstoot veroorzaken, kunt u op deze manier de snelheid van het verkeer regelen en optimaliseren en de vervuiling beperken. Met het mobiliteitsmanagementsysteem van SWARCO kunt u ook real-time gegevens weergeven. Dit kan nuttig zijn in steden waar congestie- en verontreinigingsheffingen van kracht zijn. De tolgelden kunnen dynamisch worden aangepast waar en wanneer dat nodig is.

Resultaten van kwaliteit.

Sommige steden willen zichzelf promoten als groene stad en kunnen de real-time luchtkwaliteitsgegevens gebruiken om de resultaten publiekelijk aan te tonen. Dit kan zeer gunstig zijn voor uw stad en resulteren in het aantrekken van meer bedrijven en investeringen.

Sterke Componenten

Traffic Light Controller

HET KRUISPUNT DER DINGEN

De rendabele moderniseringsoplossing

SWARCO MyCity Logo

Stedelijk mobiliteitsmanagement die aan alle eisen voldoet

Holistische Urban Mobility Management van SWARCO
NEEM CONTACT OP!

 

Wilt u uw stedelijk mobiliteitsmanagement verder ontwikkelen, de efficiëntie verhogen en steden leefbaarder maken voor iedereen? Of u nu fundamentele vragen of een specifiek project heeft, of behoefte aan een informatief gesprek of een demo, wij staan tot uw beschikking met onze knowhow. Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!