10 Uitdagingen en Oplossingen voor
de Toekomst van Mobiliteitsmanagement

Steden over de hele wereld worstelen met de ontwrichtende veranderingen in mobiliteitsmanagement. Op basis van diepgaand onderzoek in meer dan 400 steden wereldwijd hebben we tien kritieke uitdagingen geïdentificeerd die een  optimale mobiliteitsmanagement in de weg staan: 

  • Snelle verstedelijking;
  • Beperkte ruimte in de wegen van de stad;
  • De mogelijkheden voor gedeelde mobiliteit groeien sneller dan verwacht;
  • Andere dringende kwesties die onmiddellijke aandacht vergen, zijn ontoereikende gebiedsoverschrijdende integratie, slechte vervoersverbindingen en overbelaste personeel en vervoersmiddelen. 

Geschat wordt dat verkeersopstoppingen in steden over de hele wereld de reistijd met 25% tot 60% verlengen. In totaal spendeert een bestuurder een equivalent van 148 uur per jaar in de dagelijkse file.

SWARCO biedt een holistische oplossing om de congestie in steden te verminderen en het verkeer vlotter te laten verlopen.

Lees meer: Verkeersopstoppingen in de stad

Luchtverontreiniging veroorzaakt ongeveer 3,4 miljoen voortijdige sterfgevallen per jaar. Afgezien van de verwoestende menselijke kosten, bedragen de financiële kosten ongeveer 1 biljoen euro per jaar, maar 49% van de steden in hoge-inkomenslanden voldoet niet aan de WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit.

Neem contact met ons op en vraag een gratis demo aan!

Lees meer: Slechte Luchtkwaliteit

Door de gestage toename van het verkeer en het aantal mensen dat gebruik wil maken van dezelfde, beperkte ruimte, neemt het aantal ongevallen toe. De bescherming van kwetsbare weggebruikers moet een prioriteit zijn, maar in 2019 zijn op de wegen van de EU 22 700 mensen om het leven gekomen en 1,2 miljoen mensen gewond geraakt. Ongeveer 20% van deze dodelijke slachtoffers waren voetgangers.

Lees meer: Meer Veiligheid voor kwetsbare weggebruikers

Voertuigen die moeten rondrijden om een schaarse parkeerplaats te vinden dragen bij aan een toename van de congestie in de stad en de luchtvervuiling.

SWARCO biedt de oplossingen om de schaarste aan parkeerplaatsen aan te pakken!

Lees meer: Tekort aan Parkeerplaatsen

Het gevolg zijn onnodige ongevallen en verwondingen, immense kosten voor de slachtoffers en de maatschappij, naast verdere verstoringen van de verkeersstroom.

SWARCO biedt verschillende oplossingen om het gevaar van het rijden in of nabij werkzones en in tunnels te verminderen.

Lees meer: Vergroting van de Veiligheid voor weg- en tunnelgebruikers

"Try before you buy" diensten zijn beschikbaar voor klanten om de verschillende oplossingen waaruit SWARCO's stedelijk mobiliteitsbeheersysteem "My City" bestaat te testen en te verkennen voordat de daadwerkelijke aankoop definitief wordt. Ontdek de kostenbesparende oplossingen van SWARCO!

Lees meer: Budgettaire Beperkingen

Alle bestuurders kennen de ergernis van het rijden in gebieden met veel files - stoppen en optrekken, tijdverlies, te laat komen op het werk, gevaarlijke situaties, onbeleefde weggebruikers, meer vervuiling, lawaaierige omgeving en nog veel meer.

Lees meer: Verkeerscongestie in Interstedelijke gebieden

Veel verkeersdoden en -gewonden vallen op kruispunten, vaak als gevolg van defecte verkeerslichten. Veel steden zijn echter alleen op de hoogte van verkeerslichtstoringen door te reageren op klachten van het publiek in plaats van directe waarschuwingen te krijgen in een modern verkeersmanagementsysteem.

Wij kunnen uw stad helpen deze uitdaging aan te gaan, praat met ons!

Lees meer: Gebrek aan Middelen

Het gebruik van micromobiliteit is in slechts één jaar met 60% toegenomen. Deze toenemende complexiteit en afnemende productlevenscyclus vragen om een andere aanpak. Hier helpen we je graag mee, neem vandaag nog contact op!

Lees meer: Innovatie op de voet blijven volgen

Optimalisering van het mobiliteitsbeheer wordt meestal verhinderd door de incompatibiliteit en het gebrek aan interoperabiliteit van verschillende systemen voor verkeersbewaking en -beheer.

Lees meer: Gebrek aan Interoperabiliteit van systemen

Beheer van stedelijke mobiliteit met SWARCO MyCity
The Way Forward

SWARCO MyCity is een oplossing voor stedelijk mobiliteitsbeheer voor kleine, middelgrote en grote steden. Het is ontworpen om steden te helpen twee belangrijke uitdagingen aan te gaan: De snelle veranderingen in de stedelijke mobiliteit en de impact van deze veranderingen op de stedelijke omgeving.

SWARCO Road Marking Systems Center of Competence

LET IT FLOW!

Laten we het hebben over de mobiliteit van de toekomst.

Wilt u de uitdagingen van mobiliteit met ons bespreken en een oplossing vinden voor uw specifieke behoeften?
Neem dan contact met ons op. Onze mobiliteitsexperts zijn beschikbaar voor een persoonlijke uitwisseling: