Kaupunkiliikenteen 10 suurinta haastetta tulevaisuudessa

Kaupungit eri puolilla maailmaa kamppailevat selviytyäkseen liikkuvuuden hallinnassa tapahtuvista merkittävistä muutoksista.

Ympäri maailmaa 400 kaupunkiin tehtyjen perusteellisten tutkimusten perusteella olemme tunnistaneet kymmenen kriittistä haastetta, jotka estävät liikkumisen hallinnan optimoinnin.

Näitä ovat muun muassa:

  • Nopea kaupungistuminen / urbanisaatio
  • Rajoitettu tila kaupungin kaduilla
  • Yhteiskäyttöiset liikkumisratkaisut yleistyvät odotettua nopeammin 
  • Muita asioita ovat riittämätön järjestelmien välinen integraatio, huonot liikenneyhteydet sekä liian vähäiset resurssit ja osaaminen.

Arvion mukaan kaupunkien liikenneruuhkat lisäävät matka-aikoja maailmanlaajuisesti 25-60 prosenttia. Kaiken kaikkiaan kuljettaja viettää 148 tuntia vuodessa päivittäisessä liikenneruuhkassa.

SWARCO tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun kaupunkien ruuhkautumisen vähentämiseen ja liikenteen sujuvuuden parantamiseen.

lue lisää: Kaupunkien liikenneruuhkat

Ilmansaasteet aiheuttavat noin 3,4 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuodessa. Tämän lisäksi taloudelliset kustannukset ovat noin 1 biljoona euroa vuodessa, ja siltikään 49 prosenttia korkean tulotason maiden kaupungeista ei täytä WHO:n ilmanlaatua koskevia suosituksia.

Ota yhteyttä ja pyydä esittely

lue lisää: Huono ilmanlaatu

Jatkuvasti kasvava liikenne ja saman, rajallisen tilan käytöstä kilpailevien ihmisten määrä lisää onnettomuuksien määrää. Loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun olisi oltava etusijalla, mutta vuonna 2019 Euroopan teillä kuoli 22 700 ihmistä ja loukkaantui 1,2 miljoonaa ihmistä. Jalankulkijoiden osuus näistä kuolemantapauksista oli noin 20 prosenttia.

lue lisää: Loukkaantumiselle alttiimpien tienkäyttäjien turvallisuuden parantaminen

Ajoneuvot, jotka joutuvat kiertelemään etsimässä pysäköintipaikkaa, lisäävät kaupunkien ruuhkautumista ja ilmansaasteita.

SWARCO tarjoaa ratkaisuja pysäköintipaikkojen niukkuuden hallintaan.

lue lisää: Parkkipaikkojen niukkuus

Tuloksena on tarpeettomia onnettomuuksia ja loukkaantumisia, valtavia kustannuksia uhreille ja yhteiskunnalle sekä uusia häiriöitä liikennevirrassa.

SWARCO tarjoaa erilaisia ratkaisuja, jotka parantavat liikenneturvallisuutta tietyöalueilla tai niiden läheisyydessä sekä tunneleissa.

lue lisää: Maanteiden ja tunnelien käyttäjien turvallisuuden parantaminen

"Kokeile ennen ostamista" -palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä, jotta he voivat ennen hankintaa testata ja tutkia erilaisia ratkaisuja, jotka muodostavat SWARCOn ”MyCity” kaupunkiliikenteen hallintajärjestelmän.

Lue lisää SWARCOn kustannussäästöratkaisuista.

lue lisää: Elinkaarikustannnusten hallinta

Kaikki kuljettajat tietävät, miten ärsyttävää on ajaa liikenneruuhkissa – pysähtelevä ajaminen, menetetty aika, myöhästyminen töistä, liikenteen häiriötilanteet, rattiraivo, lisääntyneet liikenteen päästöt, liikenteen melu ja niin edelleen.

lue lisää: Liikenneruuhkat kaupunkien ulkopuolella

Monet liikennekuolemat ja loukkaantumiset tapahtuvat liikennevaloin ohjatuissa risteyksissä, usein liikennevalojen toimintahäiriöiden seurauksena. Nykyään monet kaupungit tietävät kuitenkin liikennevalojen toiminnan vikatilanteista vain reagoimalla kansalaisten ilmoituksiin sen sijaan, että saisivat välittömiä hälytyksiä nykyaikaisesta liikenteenhallintajärjestelmästä.

Voimme auttaa kaupunkiasi vastaamaan tähän haasteeseen, ota yhteyttä.

lue lisää: Resurssien puute

Mikroliikkuvuuden käyttö kasvoi 60 % vuoden aikana. Liikkumisen monimuotoistuminen ja tuotteen lyhenevä elinkaari edellyttävät erilaista lähestymistapaa.

Miten voimme auttaa? Keskustele kanssamme.

lue lisää: Pysy innovaatioiden kärjessä

Usein liikkumisen hallinnan optimointi ei ole mahdollista liikenteen seuranta- ja hallintajärjestelmien yhteensopimattomuuden vuoksi.

lue lisää: Järjestelmien yhteentoimivuuden puute

Urban Mobility Management
with SWARCO MyCity

The Way Forward

SWARCO MyCity is an urban mobility management solution for small, medium and large cities. It is designed to help cities address two key challenges: The rapid changes in urban mobility and the impact of these changes on the urban environment.

SWARCO Road Marking Systems Center of Competence

LET IT FLOW!

Puhutaan tulevaisuuden liikkuvuudesta.

Haluaisitko keskustella kanssamme liikenteen haasteista ja löytää ratkaisun tarpeisiisi? Ota meihin yhteyttä. Liikkenneasiantuntijamme ovat käytettävissäsi.