SWARCO – Veiligere wegen voor een veiligere stad.

Het gestaag toenemende verkeer en het aantal mensen dat gebruik probeert te maken van dezelfde beperkte ruimte, verhoogt het aantal ongevallen. De bescherming van kwetsbare weggebruikers moet een prioriteit zijn, maar in 2019 vielen op de EU-wegen 22.700 doden en 1,2 miljoen gewonden. Ongeveer 20% van deze dodelijke slachtoffers waren voetgangers. Het ontbreken van een goede en veilige infrastructuur voor VRU's is een belangrijke reden voor dit hoge percentage. Geschat wordt dat verkeersgerelateerde verkeersdoden het BBP met maximaal 5% kunnen verminderen.

De uitdaging


  • Beperkte wegcapaciteit, in combinatie met toenemend verkeer, leidt tot onveilige situaties;
  • Elk jaar komen wereldwijd 1,35 miljoen mensen om het leven bij verkeersongevallen;
  • Meer dan 20% van deze dodelijke slachtoffers zijn voetgangers;
  • Wereldwijd raken jaarlijks 50 miljoen weggebruikers gewond;
  • In 2019 kwamen alleen al op de EU-wegen 22 700 mensen om het leven en raakten nog eens 1,2 miljoen weggebruikers gewond;
  • Met 9,6 verkeersdoden per 100.000 mensen heeft Roemenië het hoogste aantal verkeersdoden in de EU;
  • De bestaande infrastructuur is doorgaans onveilig voor VVU's;
  • Verkeersdoden kunnen het BBP met maximaal 5% verminderen;
  • Een vermindering van het aantal verkeersdoden zou het BBP in twee decennia met 22% kunnen doen toenemen;
  • Er moeten aanzienlijk meer systemen worden geïnstalleerd om fietsers, voetgangers en e-scooters te detecteren en ervoor te waarschuwen.

De SWARCO-oplossing

Data verzamelen.

Dankzij het mobiliteitsecosysteem van SWARCO met diepgaande integratie van alle soorten gegevensbronnen kunt u VRU-detectie verbinden met gegevens die afkomstig zijn van verkeerssensoren, floating car data, apps, gegevens van derden, maar ook met gebeurtenisgegevens. De gegevens worden opgeslagen, verwerkt en gevisualiseerd zodat u de juiste acties kunt ondernemen om de veiligheid van VRU's te maximaliseren. 

Beschermingsmaatregelen.

Met behulp van VRU-detectie kunnen gevaarlijke gebieden worden geïdentificeerd en de nodige maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen. Het SWARCO Mobility Management System visualiseert onveilige gebieden en kruispunten en geeft zo een beter inzicht in de huidige verkeerssituatie. Tools voor verkeersplanning en engineering kunnen worden gebruikt om uw verkeersinfrastructuur efficiënt te plannen, met name voor VRU's. Verkeer, vooral zware vrachtwagens, kan worden omgeleid uit stadscentra, en bestuurders kunnen worden gewaarschuwd voor fietsers of e-scooters in een dode hoek door middel van digitale borden of met app-informatie. Kinderen kunnen worden gedetecteerd die de straat oversteken in de buurt van scholen, en de maximumsnelheid kan overdag worden verlaagd in de buurt van scholen. Met vroege VRU-detectie kunnen verkeerssignaalfasen worden geoptimaliseerd met behulp van adaptieve verkeersregeling. Het oversteken van straten door rood licht kan ook worden geminimaliseerd door verkeerslichtprioriteiten te installeren op wegen die vaak door fietsers worden gebruikt.

Het systeem van SWARCO.

Het mobiliteitsbeheersysteem is speciaal ontworpen en ontwikkeld om het hoofd te bieden aan de veranderende samenstelling van het wegverkeer, waaronder het snel toenemende aantal gebruikers van micromobiliteit. Het modulaire systeem integreert micro-, macro- en domeinoverschrijdende software en alle oplossingen worden bediend via één open platform. Het gebruik van een open IT-platform is bijzonder belangrijk omdat veel leveranciers van verkeersbeheersystemen gesloten systemen toepassen die de migratie van verkeersgegevens naar concurrerende systemen verhinderen. Daarom voorziet het open SWARCO Mobility Management System beter in de behoefte aan een holistische en alomvattende aanpak voor een betere verkeersveiligheid!

Toekomstige mobiliteit.

Werken met een open, single-sign-on systeem betekent dat uw mobiliteitsmanagementtechnologie stapsgewijs kan worden uitgebreid in directe reactie op nieuwe innovaties op de markt of om tegemoet te komen aan veranderende stedelijke omstandigheden, zoals het toegenomen gebruik van fietsen of e-scooters. Met het geavanceerde mobiliteitsmanagementsysteem van SWARCO is uw stad klaar voor de uitdagingen op het gebied van verbeterde VRU en verkeersveiligheid - zowel vandaag als morgen.

Holistische Urban Mobility Management van SWARCO
KOM IN CONTACT!


Wilt u uw stedelijk mobiliteitsmanagement verder ontwikkelen, de efficiëntie verhogen en steden leefbaarder maken voor iedereen? Of u nu fundamentele vragen of een specifiek project heeft, of behoefte aan een informatief gesprek of een demo, wij staan tot uw beschikking met onze knowhow. Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!