Limburg / Duitsland

Verzameling van verkeersgegevens zonder gegevensopstopping met Gecko2Traffic

Het Hessische Staatsagentschap voor natuurbehoud, milieu en geologie - kortweg HLNUG - wil graag de relatie tussen vervuiling en daadwerkelijk verkeer analyseren. SWARCO biedt daarvoor de juiste netwerktechnologie: het Gecko2Traffic-verkeersmonitoringsstation in combinatie met de SWARCO Cloud.


De stad Limburg an der Lahn is een van de steden met een van de hoogste stikstofdioxideconcentraties in Duitsland. Het doel was om het volume van het verkeer dat verantwoordelijk is voor de hoge verontreinigingsniveaus zowel in als buiten de stad te meten per hoeveelheid en type. Voor dit doel werden drie Gecko2Traffic-stations voor verkeersmonitoring geïnstalleerd in de onmiddellijke nabijheid van een bestaand HLNUG-milieumonitoringsstation. De verzamelde verkeersgegevens (8 + 1 classificatie volgens TLS BASt) worden vergeleken met die van het milieumonitoringsstation. Het resultaat: een direct verband tussen de gemeten waardes van het omgevingsmeetstation (belasting van verontreinigende stoffen) en het werkelijke verkeersvolume (hoeveelheid en soort) kon worden vastgesteld en geanalyseerd

Vanaf de weg rechtstreeks in het systeem

Maar om verkeersgegevens vergelijkbaar te maken met milieugegevens, moeten de gegevens worden verstrekt in een bepaalde aggregatie en tijdsinterval. Dit wordt beheerd door ons partnerbedrijf A-I-P (Ambient Information Processing GmbH) uit Wenen. De beheerders van het milieu-evaluatieplatform van de HLNUG verzamelen eenvoudigweg de verkeersgegevens uit de SWARCO Cloud en dragen deze over naar het milieumetingssysteem van de HLNUG.

Gecko2Trafic doet alles tegen uitvaltijd

... Bijvoorbeeld door automatische evaluatie en analyse: via webgebaseerde toegang via een browser kunnen verkeersgegevens op elk moment worden opgehaald vanaf een pc / notebook of mobiel apparaat. Bovendien heeft Gecko2Traffic een autonome stroomvoorziening (oplaadbare accu, zonne-energie) en datatransmissie via mobiele radio, waardoor tijdrovende bekabeling en verbindingswerkzaamheden overbodig zijn. Gecko2Traffic-tellers kunnen ook zeer flexibel worden gebruikt en kunnen zonder veel moeite naar een andere locatie worden verplaatst. En er is geen behoefte aan tijdrovende inbedrijfstelling. Het apparaat wordt eenvoudig geregistreerd in de SWARCO Cloud met behulp van een mobiele telefoon (QR-code) en is onmiddellijk klaar voor gebruik. Het resultaat is lage kosten voor onderhoud en bediening.
Met "Gecko2Traffic" kon SWARCO haar klanten snel een concept aanbieden dat voldoet aan alle eisen met betrekking tot de aansluiting en compatibiliteit van gegevensuitvoer met het milieumanalysesysteem van HLNUG.

Onze klanten, hun werkstroom en hun gegevens mogen immers nooit onnodig worden opgehouden.

BELANGRIJKSTE FEITEN


PROJECTDUUR

2017-2018


DE UITDAGING

Wisselwerking tussen verschillende systemen om de relatie tussen vervuiling en daadwerkelijk verkeer weer te geven en te analyseren


DIENSTEN

Projectorganisatie, realisatie


TECHNOLOGIE

3 Gecko2Traffic-stations voor verkeersmonitoring, SWARCO Cloud-integratie