Gotthard-tunneln, Schweiz

Effektivitetsuppdatering för en av de längsta vägtunnlarna i Alpern

SWARCO utrustade Gotthard-vägtunnel (motorväg A2) med ny maskinvara och mjukvara - effektivitet ökade med EffiGo-integrationen i operativ ledningsnivå och ett nytt operativkoncept ingår.


Gotthard-vägtunneln i de schweiziska Alperna är en av de smalaste artärer på transitkorridoren mellan Nord- och Sydeuropa. Med sina 17 km lång är den också bland världens längsta vägtunnlar med dubbelriktad trafik. Tunneltrafikstyrningen har totalrenoverats mellan 2003 och 2005 av SWARCOs tidigare dotterbolag Weiss-Electronic GmbH. Under flera utvidgningsarbeten förbereddes trafikstyrningssystemet för integration på operativhanteringsnivån (BLE TINWUR) av kantonen Tessin (TI), Nidwalden (NW) och Uri (UR) med efterföljande BLE-nätverksintegration av alla trafikdatorer.

Mål, utmaningar och att göra

Eftersom operatörerna var mycket nöjda med trafikstyrningssystemets funktionalitet och tillförlitlighet valde de SWARCO igen 2014 för att öka effektiviteten genom att integrera Gotthard-systemet i den överordnade BLE. Detta krävde förenkling och anpassning av mjukvaruarkitekturen för att klara de övriga enheterna i BLE. Ytterligare åtgärdspunkter: Avbryta separationen av norra rampen så att de separata huvuddatorerna inte längre behövs. Deras funktionalitet hanteras sedan av tunnelns huvuddatorer, vilket skapar en redundansuppsättning. Dessutom måste den föråldrade maskinvaran bytas ut och hela gruppnivån av redundansservrar omformas till redundant KRI2B. Innovativ och pålitlig MMI-lösning

Hjärtat i trafikstyrningssystemet ändrades inte eftersom det fungerat bra. Det fanns dock förbättringspotential för användargränssnittet. Den ursprungliga var utvecklad med Java-applikationer, vilket inte längre accepterades på grund av eventuella oförenligheter i olika versioner. Därför utvecklades en helt ny MMI (Man Machine Interface), uteslutande baserat på HTML och Java Script och anpassad till "Look and Feel" av de andra BLE-komponenterna. Dessutom installerades följande maskinvara inom projektet:

  • 2 huvuddatorsystem inkl. webbserver

  • 2 nöddatorsystem inkl. webbserver

  • 10 gruppdatorer med 20 servrar

  • 83 transformatorer för att styra cirka 500 trafiksignaler

  • 50 detektionstvärsnitt med induktionsslingor och radar

  • 7 höjdkontrollstationer


Dessa lösningar gör att Baudirektion Uri drar nytta av ett innovativt system med kontinuerliga förbättringar av pålitlig projektpartner SWARCO.


NYCKELFAKTA


PROJEKTETS LÄNGD

2014-2015


UTMANINGEN

Effektiviteten ökar med EffiGo-intergration


TJÄNSTER

Planering och utförande


TEKNIK

Central kontrollprogramvara, 2 masters datorsystem inkl. webbserver, 2 nöddatorsystem inkl. webbserver, 10 gruppdatorer med 20 servrar, 83 substationer för att styra cirka 500trafiksignaler, 50 detektionstvärsnitt med induktionsslingor och radar, 7 höjdkontrollstationer