Tunel Gotthard Švýcarsko

Zvýšení efektivity řízení a bezpečnosti provozu jednoho z nejdelších silničních tunelů v Alpách

Společnost SWARCO vybavila silniční tunel Gotthard (dálnice A2) novým hardwarem a softwarem - zvýšená efektivita s integrací EffiGo do provozní řídící úrovně a nová řídicí koncepce.

Silniční tunel Gotthard ve švýcarských Alpách je jednou z nejužších tepen na tranzitním koridoru mezi severní a jižní Evropou. Je 17 km dlouhý, patří mezi nejdelší světové silniční tunely s obousměrnou dopravou. Řízení provozu tunelu bylo od roku 2003 do roku 2005 zcela renovováno bývalou dceřinou společností SWARCO Weiss-Electronic GmbH. V průběhu několika rozšíření bylo řízení dopravního systému připraveno pro integraci do provozní řídící úrovně (BLE TINWUR) v kantonech Tessin (TI), Nidwalden (NW) a Uri (UR) s následnou síťovou integrací systému BLE do všech dopravních počítačů.

Cíle, výzvy a úkoly

Jelikož byli provozovatelé velmi spokojeni s funkčností a spolehlivostí systému řízení provozu, zvolili v roce 2014 opět společnost SWARCO pro zvýšení efektivity tím, že integruje systém kontroly tunelu Gotthard do modernějšího systému BLE. To vyžadovalo zjednodušení a přizpůsobení softwarové architektury, aby se spárovala s ostatními zařízeními BLE. Další akční body: Propojte oddělenou severní rampu tak, aby již nebyly potřebné samostatné hlavní počítače. Jejich funkčnost je pak zpracovávána tunelovými hlavními počítači, což vytváří zbytečné nastavování. Kromě toho musel být nahrazen zastaralý počítačový hardware a celá skupina redundantních serverů byla přeměněna na redundantní KRI2B. 

Inovativní a spolehlivé řešení MMI

Srdce systému řízení dopravy nebylo třeba měnit, protože fungovalo dobře. Byl zde však potenciál pro zlepšení uživatelského rozhraní. Původní verze byla vytvořena s applety jazyka Java, které již nebyly přijatelné z důvodu možných neslučitelností různých verzí. Proto bylo vyvinuto zcela nové rozhraní MMI (Man Machine Interface), založené výlučně na HTML a Java Scriptu a přizpůsobené "vzhledu a pocitu" ostatních komponent BLE. Navíc byl v rámci projektu nainstalován následující hardware:

  • 2 hlavní počítačové systémy vč. webového serveru

  • 2 nouzové počítačové systémy vč. webového serveru

  • 10 skupinových počítačů s 20 servery

  • 83 stanic pro ovládání přibližně 500 dopravních signálů

  • 50 průřezů detekčního otvoru s indukčními smyčkami a radarem

  • 7 stanic pro kontrolu výšky vozidel


Toto řešení umožní skupině Baudirektion Uri čerpat výhody z inovativního systému s neustálým zlepšováním od spolehlivého partnera projektu společnosti SWARCO.

KLÍČOVÁ FAKTA


TRVÁNÍ PROJEKTU

2014-2015


CÍL

Zvýšit efektivitu řízení provozu díky integraci EffiGo


SLUŽBY

Plánování a realizace


Technologie

Centrální řídicí software, 2 hlavní počítačové systémy vč. webového serveru, 2 nouzové počítačové systémy vč. webového serveru, 10 skupinových počítačů s 20 servery, 83 stanic pro ovládání přibližně 500 Dopravní signály, 50 průřezů detekčního otvoru s indukčními smyčkami a radarem, 7 stanic pro kontrolu výšky