VRS 5000 TRAFIKHANTERINGS-SYSTEM

En generation framåt

VRS 5000 TRAFIKHANTERINGS-SYSTEM En generation framåt

Den ständigt ökande efterfrågan på rörlighet leder till ökande trafikvolymer och oönskade konsekvenser: överbelastade stadscentra, bilköer, buller, avgaser med stadskärnor som förlorar sin attraktionskraft. En utvidgning av befintliga trafikanläggningar kan inte längre vara ekologiskt eller ekonomiskt motiverad. Därför måste effektiv användning av befintliga trafikinstallationer vara det viktigaste målet. Trafikproblem i städer och storstadsområden kan endast lösas genom systematisk användning av individuella och adaptiva väglednings- och informationsstrategier.

VRS 5000: MÅNGSIDIG OCH INNOVATIV


För att kunna hantera dagens trafikvolymer har SWARCO utvecklat VRS 5000 Trafikhanteringssystem. Det möjliggör implementeringen av komplexa kontrollprocesser för stadstrafiknät. VRS 5000 är ett system som kan integreras i överordnad trafikstyrningsteknik. Detta gör det inte bara möjligt att styra anslutna delsystem som trafikljus och övervakningskomponenter, men även integrationen av motorvägs- och parkeringshanteringssystem.

VRS 5000 har en mycket innovativ systemdesign. Under utvecklingen togs konsekvent hänsyn till godkända framtidsinriktade internationella standarder för både hård- och mjukvara. Internetteknik används i dataöverföring och i nätverksarkitekturen. Grunden har därmed lagts för en smidig integration av VRS 5000 i framtida nätverksarkitekturer över olika system. Ett stort antal överföringsmedia stöds och dataöverföringskapaciteten har ökat avsevärt. Systemet integreras med de flesta system, t.ex. trafikteknikverktyget LISA + från Schlothauer & Wauer. Vid utvecklingen av systemet var ett stort fokus kompatibilitet med både konventionella och framtida styrsystem och gränssnitt utan några funktionella begränsningar.

FÖRDELAR

Terminaler

 • HTML/XML-displayteknik
 • Oberoende av operativsystem
 • Modern, kraftfull periferi
 • Integrerat mjukvaruverktyg för trafikteknik

Nätverk

 • LAN och/eller WAN
 • Toppmodern nätverksteknik
 • Alla medier – koppar, optisk fiber
 • Protokoll internationellt standardiserade, licensfria

Trafiksstyrningsdator

 • högpresterande flerprocessorsystem
 • Flexibel och modulär design
 • Framtidssäkrad, maskinvaruoberoende
 • Java-programmering
 • Gränssnitt till andra applikationer

Trafikljusstyrning

 • Verklig nätverksanslutning av trafikljussystem
 • TCP/IP från terminalen till trafikljussystemet
 • Konsekvent användning av standardkommunikationsteknik
 • Datatransmission från 28,8 kbit/s
 • Tillverkaroberoende gränssnitt OCIT integrerat i VRS 5000
 • Ökad prestanda i befintliga nätverk
 • Överföring av ytterligare information (t ex bilder)

Styrteknik

 • Trafikljussystem, parkeringshanteringssystem, trafikdatainsamling
 • Kontroll av trafikljus från olika tillverkare
 • Betydande förlängning av funktionalitet i befintliga enheter
 • Kvalificerad styrning av trafikljussystem med fjärrstyrd signalgruppskontroll
 • Varje trafikljussystem blir en webbserver med självförklarande menyer

Gränssnitt

 • OCIT (Steg 1, senaste uppdatering 01/2004)
 • Gränssnitt till följande tillverkare:

- Signalbau Huber: MTC2xxx, 3xxx, 5xxx, ACTROS

- Siemens: EST, FU, MS, MS +, M32, C800V

- Stührenberg: UCM

- PEEK: AD570, AD585

- AVT: VSZ-M

Downloads

Downloads