VRS 5000 TRAFFIKSTYRINGSSYSTEM

En generasjon fremover

VRS 5000 TRAFFIKSTYRINGSSYSTEM En generasjon fremover

Den stadig økende etterspørselen etter mobilitet resulterer i økende trafikkvolumer og uønskede konsekvenser: overbelastede bysentre, bilkøer, støyforurensning, eksos med bysentre som mister sin attraktivitet. En utvidelse av eksisterende trafikkanlegg kan ikke lenger være økologisk eller økonomisk begrunnet. Derfor må effektiv bruk av eksisterende trafikkinstallasjoner være det viktigste målet. Trafikkproblemer i byer og storbyområder kan kun løses ved systematisk bruk av individuelle og adaptive veilednings- og informasjonsstrategier.

VRS 5000: ALLSIDIG OG NYSKAPENDE


For å kunne takle dagens trafikkvolumer har SWARCO utviklet VRS 5000 trafikkstyringssystemet. Det muliggjør implementering av komplekse kontrollprosesser for bytrafikknett. VRS 5000 er et system som kan integreres i overordnet trafikkontrollteknologi. Dette muliggjør ikke bare kontrollen av tilkoblede delsystemer som trafikklys og overvåkningskomponenter, men også integrasjon av motorveier og parkeringsstyringssystemer.

VRS 5000 har et meget innovativt systemdesign. Under utviklingen ble det konsekvent tatt hensyn til godkjente, fremtidsrettede internasjonale standarder for både maskin- og programvare. Internett teknologier er brukt i dataoverføring og i nettverksarkitekturen. Fundamentet er dermed lagt for den sømløse integrasjonen av VRS 5000 i fremtidige nettverksarkitekturer på tvers av forskjellige systemer. Et stort antall overføringsmedier støttes og dataoverføringskapasiteten er betydelig økt. Systemet integreres med de fleste systemer, f.eks. programvaren for trafikkingeniør LISA + fra Schlothauer & Wauer. I utviklingen av systemet var et hovedfokus kompatibilitet med både konvensjonelle og fremtidige kontrollordninger og grensesnitt uten noen funksjonelle begrensninger.

Fordeler

Terminaler

 • HTML / XML-displayteknologier
 • Uavhengig av operativsystemer
 • Moderne, kraftig periferi
 • Integrerte trafikktekniske programvareverktøy

Nettverk

 • LAN og / eller WAN
 • Moderne nettverksteknologi
 • Alle medier - kobber, optisk fiber
 • Protokoller internasjonalt standardisert, fri for lisens

Trafikkontrolldatamaskin

 • høytytende multiprosessorsystemer
 • Fleksibelt og modulært design
 • Fremtidssikker, maskinvareuavhengig
 • Java-programmering
 • Grensesnitt til andre applikasjoner

Trafikklyskontroll

 • Ekte nettverkstilkobling av trafikklyssystem
 • TCP / IP fra terminalen til trafikklyssystemet
 • Konsekvent bruk av standardkommunikasjonsteknologi
 • Dataoverføring fra 28,8 kbit / s
 • Produsentuavhengig grensesnitt OCIT integrert i VRS 5000
 • Økt ytelse i eksisterende nettverk
 • Overføring av tilleggsinformasjon (for eksempel bilder)

Kontrollteknologi

 • Trafikklyssystemer, parkeringsstyringssystemer, datainnsamling av trafikk
 • Kontroll av trafikklys fra ulike produsenter
 • Betraktelig utvidelse av funksjonalitet i eksisterende enheter
 • Kvalifisert kontroll av trafikklyssystemer med ekstern signalgruppekontroll
 • Hvert trafikklyssystem blir en nettserver med selvforklarende menyer

Grensesnitt

 • OCIT (trinn 1, siste oppdatering 01/2004)
 • Grensesnitt til følgende produsenter:

- Signalbau Huber: MTC2xxx, 3xxx, 5xxx, ACTROS

- Siemens: EST, FU, MS, MS +, M32, C800V

- Stührenberg: UCM

- PEEK: AD570, AD585

- AVT: VSZ-M

Downloads

Downloads