VRS 5000/5000WEB SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY

O jednu generaci napřed

VRS 5000/5000WEB SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY O jednu generaci napřed

Stále rostoucí poptávka po mobilitě má za následek rostoucí objem dopravy a její nežádoucí důsledky: přetížená městská centra, dlouhé kolony aut, hluk, výfukové plyny a městská centra ztrácejí svou atraktivitu. Rozšiřování stávajících dopravních zařízení nemůže být ani ekologicky ani ekonomicky odůvodněno. Proto musí být nejdůležitějším cílem efektivní využití stávajících dopravních zařízení. Problémy s dopravou ve městech a metropolitních oblastech lze řešit pouze systematickým využíváním individuálních a adaptivních poradenských a informačních strategií.


VRS 5000/5000 WEB: UNIVERSÁLNÍ A INOVATIVNÍ


Ke zvládnutí dnešního objemu dopravy společnost SWARCO vyvinula systém řízení dopravy VRS 5000 a VRS 5000 WEB. Umožňují implementaci komplexních řídících procesů pro městské dopravní sítě. Systém VRS 5000/5000WEB je systém, který lze integrovat do nadřazené technologie řízení dopravy. To umožňuje nejen řízení spojených subsystémů, jako jsou návěstidla dopravní světelné signalizace a monitorovací komponenty, ale také integraci systémů řízení dálnic a parkovišť.

VRS 5000/5000WEB má velmi inovativní systémový design. Během vývoje byly důsledně zohledněny schválené mezinárodní standardy pro hardwarové i softwarové aplikace zaměřené na budoucnost. K přenosu dat a v síťové architektuře se používají internetové technologie. Byl tak položen základ pro bezproblémovou integraci VRS 5000/5000WEB do budoucích síťových architektur v různých systémech. Je podporováno velké množství přenosových médií a kapacita přenosu dat se výrazně zvýšila. Systém lze integrovat s většinou systémů, např. dopravně-inženýrským softwarového nástroje LISA+ společnosti Schlothauer & Wauer. Při vývoji systému byla jedním z hlavních cílů kompatibilita s konvenčními i budoucími kontrolními schématy a rozhraními bez jakýchkoli funkčních omezení.

Výhody

Ke stažení

Ke stažení