RÄKNINGSKONTROLLÖR

Det pålitliga sättet att övervaka parkeringens beläggning

RÄKNINGSKONTROLLÖR Det pålitliga sättet att övervaka parkeringens beläggning

Räkning och detektering:

Effektiviteten hos ett parkeringsvägledningssystem är beroende av noggrannheten i beläggningsdata. SWARCO erbjuder den mest lämpliga fordonsräknings- och detekteringstekniken beroende på platsförhållanden, trafikbeteenden och andra miljöfaktorer. Korrekt räkningsinformation är avgörande för korrekt vägledning, SWARCO kan exakt räkna vid infarter och utfarter till parkeringsplatser av alla utformningar och vi erbjuder även individuell platsövervakning och vägledning.