SČÍTAČ

Spolehlivý způsob sledování obsazenosti parkoviště

SČÍTAČ Spolehlivý způsob sledování obsazenosti parkoviště

Počítání a detekce:

Účinnost parkovacího naváděcího systému závisí na přesnosti údajů o obsazenosti. SWARCO nabízí nejvhodnější technologii počítání a detekce vozidel v závislosti na podmínkách na parkovišti, dopravním chování a dalších faktorech prostředí. Přesné informace o počtu jsou zásadní pro přesné navádění,  Společnost SWARCO dokáže přesně spočítat vjezdy a výjezdy ze všech typů parkovišť a dokonce nabízíme individuální monitorování zálivů a navádění.