TELLERREGULATOR

Den pålitelige måten å overvåke belegg på en parkeringsplass

TELLERREGULATOR Den pålitelige måten å overvåke belegg på en parkeringsplass

Telling og deteksjon:

Effektiviteten til et parkeringsveiledningssystem er avhengig av nøyaktigheten av belegningsdataene. SWARCO tilbyr den mest hensiktsmessige kjøretøystellingen og deteksjonssteknologien avhengig av forholdene, trafikkadferd og andre miljøfaktorer. Nøyaktig telleinformasjon er viktig for nøyaktig veiledning. SWARCO kan nøyaktig telle parkeringsplassinnganger og utganger fra alle planløsninger for parkeringsplasser, og vi tilbyr til og med individuell fartøysovervåking og veiledning.