TELCONTROLLER

De betrouwbare manier om de bezetting van parkeergarages te controleren

TELCONTROLLER De betrouwbare manier om de bezetting van parkeergarages te controleren

Tellen en detecteren:

De effectiviteit van een parkeergeleidingssysteem is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de bezettingsgegevens. SWARCO biedt de meest geschikte technologie voor het tellen en detecteren van voertuigen, afhankelijk van de plaatscondities, verkeersgedrag en andere omgevingsfactoren. Nauwkeurige telinformatie is van vitaal belang voor een nauwkeurige begeleiding, SWARCO kan de in- en uitgangen van alle parkeerterreinen/ -garages nauwkeurig tellen en wij bieden zelfs individuele trajectbewaking en -begeleiding.