RMS och ITS går samman i Rumänien

De rumänska företagen i SWARCO-gruppen som representerar ITS- och RMS-divisionerna går samman för att visa världen att SWARCO är en den enda butiken, oavsett vilken lösning du söker.

Som ett första steg började de två företagen SWARCO Vicas och SWARCO Traffic Romania att delta i evenemang tillsammans och gemensamt presentera SWARCO-lösningar.


Deras första gemensamma händelse var "Den 15: e rumänska nationalkongressen för vägar och broar", organiserad av APDP Rumänien (The Professional Roads And Bridges Association Romania). Kongressens huvudämnen var: hållbar väginfrastruktur, trafikmobilitet och trafiksäkerhet, miljö och klimatförändringar.


Den andra händelsen där de två företagen deltog var en konferens som heter "Smart transport, smart trafik" som organiseras i Bukarest av Jump to SMART-eRomania. Evenemanget var inriktat på frågor kring stadsförvaltning, smart parkering, smart körning, elfordon och miljövänliga transportsystem.


Huvudsyftet med detta initiativ var att låta folk veta att trafikhanteringen är kopplad till vägmarkering och du kan hitta en lösning för båda med SWARCO.