RMS og ITS knytter seg sammen i Romania

De rumenske selskapene i SWARCO-konsernet, som representerer ITS- og RMS-divisjoner, samler seg for å vise verden at SWARCO er en one-stop-shop, uansett hvilken løsning du leter etter.

Som et første skritt begynte de to selskapene SWARCO Vicas og SWARCO Traffic Romania å delta på arrangementer sammen og presentere SWARCO-løsninger i fellesskap.


Deres første fellesarrangement var "Den 15. rumenske nasjonalkongress for veier og broer", organisert av APDP Romania (The Professional Roads And Bridges Association Romania). Kongressens hovedemner var: Bærekraftig veiinfrastruktur, trafikkmobilitet og trafiksikkerhet, miljø og klimaendringer.


Det andre arrangementet hvor de to selskapene deltok var en konferanse kalt "Smart transport, smart trafikk" organisert i Bucuresti av Jump to SMART-eRomania. Arrangementet fokuserte på temaer innen urban trafikkstyring som smart parkering, smart kjøring, elbiler og miljøvennlige transportsystemer.


Hovedformålet med dette initiativet er å gi folk beskjed om at trafikkstyring er knyttet til veimerking, og du kan finne en løsning for begge deler hos SWARCO.