RMS a ITS spojují své síly v Rumunsku

Rumunské společnosti skupiny SWARCO, které zastupují divize ITS a RMS, spojují své síly, aby ukázaly světu, že společnost SWARCO je zastávkou číslo jedna bez ohledu na řešení, které hledáte.

Jako první krok se obě společnosti, SWARCO Vicas a SWARCO Traffic Romania, zúčastnily společných akcí a společně prezentovaly řešení SWARCO.


Jejich první společnou událostí byl "15. Rumunský národní kongres pro silnice a mosty", pořádaný společností APDP Romania (Profesionální sdružení silnic a mostů v Rumunsku). Hlavními tématy kongresu byly: udržitelná silniční infrastruktura, dopravní mobilita a bezpečnost silniční dopravy, životní prostředí a změna klimatu.


Druhou událostí, na níž se obě společnosti podílely, byla konference s názvem "Inteligentní doprava, inteligentní provoz" pořádaná v Bukurešti společností Jump to SMART-eRomania. Akce se zaměřila na témata týkající se řízení městské dopravy, jako je inteligentní parkování, inteligentní řízení dopravy, elektrická vozidla a ekologické dopravní systémy.


Hlavním cílem této iniciativy bylo umožnit lidem dozvědět se, že řízení dopravy je propojeno se značením silniční dopravy a že u společnosti SWARCO najdete obojí.