Smart Priority

Intelligent bussprioritering


Smart Priority fra SWARCO prioriterer busser og utrykningskjøretøy gjennom lyskryss. Det gir bedre trafikkflyt og reduserer forurensning. Smart prioritering gir en sikrere, smidigere og mer miljøvennlig reise.

Ta kontakt for å høre mer om vårt kampanjetilbud:Tilbudet inkluderer

•    Smart Priority lisens for inntil 100 busser
•    Tilgang til Smart Priority API for mottak av bussene sine GPS-posisjoner
•    Kommunikasjon til styreapparatet for signalreguleringen

Forutsetninger

•    Oppkoblet SWARCO styreapparat
•    SWARCO Norge står for tilpasninger i styreapparatet og sørger for at dette fungerer med Smart Priority
•    Bussene må være tilknyttet et system for billett- eller sanntidsinformasjon som kan leverere GPS-posisjoner ca 2 ganger pr sekundGjør kollektivtransport mer attraktivt

Smart Priority er en cloud-basert og skalérbar løsning for prioritering av kollektivtrafikk i signalanlegg. Posisjonsdata for kjøretøyene kan hentes enten fra et sentralsystem eller direkte fra ombordenheten i kjøretøyet.  

Smart Priority utnytter eksisterende systemer og infrastruktur, og er dermed et særdeles kostnadseffektivt verktøy for å optimere reisetiden, redusere CO2 og skape en bedre opplevelse for passasjerene.

Smart Priority bruker virtuelle detektorer som kan plasseres og konfigureres i henhold til gjeldende trafikkforhold i en brukervennlig webløsning. Ved hjelp av webgrensesnittet er det også mulig å overvåke kollektivprioriteringen samt hente ut rapporter og statistikk. 

Signalanlegget mottar IP-baserte prioritetsforespørsler direkte fra webløsningen. Forespørslene inkluderes i algoritmene for trafikkstyringen av signalanlegget, slik at det prioriterte kjøretøyet får raskere grønt lys.  


Viktigste funksjonerKostnadseffektiv og lett å implementere

Smart Priority utnytter eksisterende hardware og infrastruktur, og gjenbruker signalanleggets eksisterende styringsmuligheter for å gi kollektivtrafikken raskere grønt lys. Løsningen krever ikke installasjon av fysiske sløyfer/detektorer i veibanen. Kostnadene ved bruk av virtuelle sløyfer basert på GPS er vesentlig lavere enn fysisk deteksjon, og virtuelle sløyfer er også lettere å vedlikeholde.


Bedre mobilitet optimerer reisetiden

Når kollektivtrafikken får grønt lys og kjøretøyene flyter smidig i trafikken er det lettere å opprettholde rutetidene – som igjen gjør kollektivtransport mer attraktivt for brukerne.

Jo flere som velger kollektivtransport fremfor bilen
- jo mindre trengsel på veiene.


Skaper mer miljøvennlige byer

Økt bruk av kollektivtrafikk er et effektivt redskap til å redusere
CO2-utslipp og minske trengsel på veiene.

Prioritet til utrykningskjøretøy

Tidsfaktoren er ofte avgjørende, når utrykningskjøretøy rykker ut. Enten det er snakk om en ambulanseutrykning, en utrykning til brann eller en politieskorte, så er det viktig at hjelpen når frem i tide. I mange tilfeller kan en reduksjon i responstiden på få minutter, være avgjørende for å redde liv.


Med Smart Priority kan du gi Grønn bølge til utrykningskjøretøy, og dermed minimere utrykningstiden, øke sikkerheten, og gi redningspersonell bedre mulighet for å behandle pasienten under kjøreturen.

timer


Hurtigere responstid

Med utrykningsprioritet forbedres fremkommeligheten gjennom byens
knutepunkter,  da den foranliggende trafikk avvikles og skaper fri passasje gjennom krysset. Kortere responstid redder liv.


Høyere sikkerhet
Å kjøre ut i et kryss på rødt lys, vil alltid være forbundet med stor risiko for sammenstøt. Med prioritet i signalanlegget optimeres sikkerheten for både utrykningskjøretøyet og øvrige trafikkanter.

local_taxi


Bedre arbeidsmiljø
Politi-, brann- og redningspersonell vil oppleve en mer jevn og stressfri utrykning. Særlig i forbindelse med ambulanseutrykning, vil nedbremsninger og akksellerasjoner være til stor sjenanse for både pasienter og redningspersonell.

Sykkelprioritering

Sykling er en rask, effektiv og miljøvennlig måte å komme seg rundt på. Ved å utstyre signalanlegg med løsninger for automatisk deteksjon av syklister kan man prioritere grønt lys til syklister, noe som resulterer i færre stopp, forbedret mobilitet og økt sikkerhet for syklistene.
Smart Priority App sender sykkelens posisjonsdata til Smart Priority systemet. Systemet er konfigurert med Virtuelle Detektorsoner, slik at når sykkelen nærmer seg lyskrysset sendes det en forespørsel om sykkelprioritet til signalanlegget. Syklisten får grønt lys og slipper å stanse for å trykke på deteksjonsknappen i lyskrysset. Sykkelprioritering skaper dermed en sømløs trafikkflyt. 

Smart Priority Web; grensesnitt og statistikk

Smart Priority har et brukervennlig grafisk webgrensesnitt. Dette gir tilgang til et redigeringsverktøy der du enkelt kan konfigurere detektorsoner, få liveoppdateringer og hente ut rapporter og statistikk. 

Verktøyet Smart Priority - Web Statistics gir deg blant annet tilgang til statistikk over reisetid og beregning av minimum-, maksimum- og gjennomsnittlig reisetid på rutene med kollektivprioritering. 

Grensesnittet kommer også med en kartvisning som viser posisjonen til alle kjøretøy og signalanlegg i systemet.  Posisjonsdataene til kjøretøyene i systemet oppdateres hvert sekund med en nøyaktighet på ca. 5 meter.

Kontakt oss nå

Vi sitter klar til å hjelpe deg. Om du har behov for å oppgradere dine eksisterende installasjoner eller skape en helt ny trafikkløsning, så er SWARCO Norge en profesjonell samarbeidspartner, som veileder deg gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig installasjon.