Gør kollektiv transport mere attraktivt

Smart Priority er en cloud-baseret og skalérbar løsning til kundetilpasset prioritetsanmodning i signalanlæg, hvor enten et centralsystem eller en kommunikationsenhed installeret i bussen, sender positionsdata fra bussen. Smart Priority udnytter de allerede eksisterende systemer og infrastrukturer, og er dermed et særdeles omkostningseffektivt værktøj til at optimere rejsetiden, nedbringe CO2 og skabe en bedre oplevelse for passagererne.

Signalanlægget prioriterer anmodninger fra bussens position og rettigheder, som transmitteres direkte fra realtidssystemet. Systemet anvender virtuelle detektorer som kan placeres, og konfigureres i forhold til den aktuelle trafiksituation.

Prioriterede anmodninger overføres fra Smart Priority til styreapparatet - og inkluderes i de eksisterende algoritmer, og ved hjælp af det brugervenlige web-interface er det muligt at
overvåge, interagere og gennemgå resultater og statistikker.

Vigtigste funktioner

Omkostningseffektivt

Løsningen kræver ikke installation af spoler i vejen og derfor  er omkostningerne
for virtuel busprioritering  lavere og samtidig også lettere at vedligeholde.

Optimerer rejsetiden

Attraktiv kollektiv transport kræver, at busserne kommer smidigt gennem trafikken
så tidsplanen overholdes.

Skaber mere miljøvenlige byer

Højere anvendelse af kollektiv trafik er et effektivt redskab til at reducere
CO2-udledningen og nedbringe trængsel på vejene.

Let at implementere

Smart Priority udnytter eksisterende hardware og infrastruktur, og genbruger
signalanlæggets eksisterende algoritme for busprioritet.

Højere mobilitet

Jo flere der vælger den kollektiv transport fremfor bilen - jo mindre trængsel på vejene.

Prioritet til udrykningskøretøjer

Tidsfaktoren er ofte afgørende, når udrykningskøretøjer rykker ud. Hvad enten der er tale om en ambulanceudrykning til tilskadekomne, en udrykning til brand eller en politieskorte, så er det vigtigt at hjælpen når frem i tide. I mange tilfælde kan en reduktion i responstiden på få minutter, være afgørende for at redde liv.

Med Smart Priority kan du give Grøn bølge til udrykningskøretøjer, og dermed minimere udrykningstiden, øge sikkerheden, og give redningspersonalet bedre mulighed for at behandle patienten under kørslen.

Hurtigere responstid

Med udrykningsprioritet forbedres fremkommeligheden gennem byens
knudepunkter,  da den foranliggende trafik afvikles og skaber fri passage gennem krydset. En kortere responstid redder liv.

Højere sikkerhed

Når man kører ud i et kryds for rødt lys, vil det altid være forbundet med en stor risiko for sammenstød. Med prioriteteret signalering optimeres sikkerheden for både udrykningskøretøjet og de øvrige trafikanter.

Bedre arbejdsmiljø

Politi-, brand- og redningsfolk vil opleve en mere glidende og stressfri udrykning. Særligt i forbindelse med ambulancekørsel, er de konstante nedbremsninger og accelerationer til stor gene for både patienter og redningspersonale.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Hvad enten du har behov for at opgradere dine eksisterende installationer eller skabe en helt ny trafikløsning, så er SWARCO Danmark en professionel samarbejdspartner, som vejleder dig gennem hele processen, fra idé til færdig montage.

Downloads

Downloads