Gör kollektivtrafiken mer attraktiv

Smart Priority är en molnbaserad och skalbar lösning för anpassad prioriteringsförfrågan i trafiksignaler där bussens centralsystem eller en kommunikationsenhet ombord sänder ut bussens positionsdata. Smart Priority utnyttjar redan existerande system och infrastruktur vilket gör det till ett relativt kostnadseffektivt sätt att optimera restid och sänka mängden CO2-utsläpp samtidigt som passagerarupplevelsen förbättras. 

Signalanläggningen prioriterar förfrågningar baserat på bussens position och rättigheter vilket skickas ut från realtidssystemet. Systemet använder virtuella detektorer som kan placeras och konfigureras efter den aktuella trafiksituationen.

Prioriteringsförfrågan skickas sedan från Smart Priority till styrapparaten – och inkluderas i existerande algoritmer. Det användarvänliga gränssnittet gör det möjligt att övervaka, interagera och granska resultat och statistik.

FördelarKostnadseffektiv och enkel att implementera

Smart Priority använder existerande hårdvara och infrastruktur vilket innebär att bussprioritering är billigare och enklare att implementera och underhålla.


Ökad mobilitet leder till kortare restider
​​​​​​​

En attraktiv kollektivtrafik kräver att bussar enkelt kan ta sig fram i trafiken så att tidtabellerna hålls och resetiden minskas. Detta leder till att fler människor väljer att ta bussen och lämna bilen hemma vilket bidrar till minskad trafik på vägarna.


Stödjer gröna städer
​​​​​​​

En ökad användning av kollektivtrafik är ett effektivt sätt att minska CO2-utsläpp och minimera miljöpåverkan och trafikstockningar.

Prioritering för utryckningsfordon

Tid är en avgörande faktor för utryckningsfordon; oavsett om man talar om en ambulans som försöker ta sig till en olyckplats, en utryckning till en brand eller en brottsplats så är det viktigt att hjälpen kommer fram i tid. I många fall kan en minskad responstid på bara några minuter vara tillräckligt för att rädda liv.

Med Smart Priority finns möjligheten att ge en grön våg till utryckningsfordon för att minimera svarstiden, öka säkerheten och ge räddningspersonalen en bättre möjlighet att rädda liv.


Snabbare responstider

Med utryckningsprioritet skapas bättre framkomlighet och den övriga trafiken avvecklas för att skapa en fri passage för utryckningsfordon i korsningar. En kortare responstid räddar liv.


Högre säkerhet

När ett utryckningsfordon kör in i en korsning mot rött finns fortfarande en risk för en kollision. Med prioriterad signalering optimeras säkerheten i korsningen för både utryckningsfordonet och de andra trafikanterna. 


Bättre arbetsmiljö

Polis, brandkår och ambulanspersonal får en smidigare utryckning. Särskilt ambulanser som slipper ständiga inbromsningar och acceleration vilket kan vara ett besvär för både räddningspersonal och patienter.

Cykelprioritering

Cykling är ett snabbt, effektivt och miljövänligt sätt att ta sig runt. Genom att utrusta trafiksignaler med cykeldetektering är det möjligt för städer att ge prioritering till cyklister, vilket resulterar i färre stop samt förbättrad framkomlighet och säkerhet.

SWARCO Smart Priority App skickar en GreenTime-förfrågan med positionsdata till Smart Priority-systemet. Virtuella detektorzoner är konfigurerade så att när cykeln närmar sig korsningen skickar Smart Priority vidare förfrågan om grönt ljus till styrapparaten utan att cyklisten behöver stanna och trycka på knappen vid trafiksignalen vilket skapar ett smidigt trafikflöde.

Smart Priority Webbgränssnitt och Statistics

Smart Priority kommer med ett grafiskt webbgränssnitt vilket ger tillgång till ett detektorredigeringsverktyg som gör det enkelt att konfigurera detektorzoner samt ger liveuppdateringar och rapportering. Gränssnittet kommer också med en kartvy som visar positionen av alla fordon och korsningar samt prioriteringsstatus i realtid som uppdateras varje sekund med en positionsprecision på cirka 5 meter.

Smart Priority levererar även statistik över restider såsom minimum-, maximum- och genomsnittstider för specifika rutter och mycket mer i verktyget Smart Priority – Web Statistics.

Kontakta oss

Vi står beredda att hjälpa dig. Oavsett om du behöver uppdatera existerande installationer eller skapa helt nya lösningar – SWARCO är en professionell partner som vägleder dig genom hela processen, från första idén till den sista installationen.