Smart Priority

Molnbaserad och anpassningsbar lösning för prioritetsbegäran i trafiksignaler

Smart Priority Molnbaserad och anpassningsbar lösning för prioritetsbegäran i trafiksignaler

Smart Priority är en molnbaserad lösning för enkel prioritetsbegäran i trafiksignaler, där antingen det centrala systemet eller ombordenheten som levererar bussens position. Smart Prio nyttjar de redan befintliga system och infrastrukturer som finns, och erbjuder därmed ett kostnadseffektivt sätt att förbättra restiden för både stora som små bussflottor.

Lösningen prioriterar förfrågningar baserat på bussens position som mottas från ett realtidssystem. Den använder virtuella detektorer som kan placeras och omplaceras beroende på den aktuella situationen. Prioriterade förfrågningar överförs från Smart Prio till trafiksignalen och ingår i befintliga algoritmer. I det webbaserade gränssnittet kan du övervaka, interagera och granska prestanda och statistik.

check

Lätt att implementera!

timer

Förkorta resetiden!

format_align_left

Få feedback och statistik på prioriteringar!

attach_money

Minska kostnaderna för hårdvara och underhåll!

  • Förkortade restider

  • Lätt att implementera

  • Enkelt att underhålla

  • Adaptiv konfiguration till den aktuella situationen på gatan

  • Anslut flera bussystem med en lösning
  • Återanvänd befintlig infrastruktur
  • Passar både små och stora flottor
  • Kostnadseffektiv

Teknisk information

Fordonsposition data från

IP (enheter ombord eller app) eller centralsystem (AVMS/Realtidspositioningssystem)

Prioritetsbegäran

IP eller till server 2 server

Downloads

Downloads