Kollektivtilbudet i Ålesund blir enda bedre


Møre og Romsdal Fylkeskommune har fullt fokus på å gjøre Ålesundområdet best mulig for de kollektivreisende. Innføring av Smart Priority fra SWARCO vil sørge for at de som reiser med buss nå kommer raskere fram. 
FRAM – kollektivtilbodet i Møre og Romsdal

FRAM er namnet på det samla kollektivtilbodet som Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for i fylket. Det er samferdselsavdelinga i fylkeskommunen som arbeidar med å planlegge og lage rutene til bussane, hurtigbåtane og fylkesvegferjene merka med FRAM-namnet.

FRAM har omkring 20 millionar reisande i året.
Reduserer reisetiden og skaper en grønnere by 

SWARCO Norge AS har inngått en avtale med Møre og Romsdal Fylkeskommune om implementering av bussprioritering i Ålesund via Smart Priority, som er en cloud-basert og skalérbar løsning  for prioritering av kollektivtrafikk i signalanlegg. Løsningen er utviklet av SWARCO.

Smart Priority henter posisjonsdata fra bussen og sender prioritetsforespørsler til signalanlegget, slik at det prioriterte kjøretøyet får raskere grønt lys. Når kollektivtrafikken får grønt lys og bussene flyter smidig i trafikken er det lettere å opprettholde rutetidene – som gjør kollektivtransport mer attraktivt for brukerne, som igjen vil føre til færre CO2-utslipp og en grønnere by. 
«Vi er opptatt av å gjøre Ålesundsområdet til et godt område for kollektivbrukere, og vi er svært glade for samarbeidet vi har inngått med SWARCO for å kartlegge og forbedre bussprioriteringen», forteller Inge Rønstad, Rådgiver drift i FRAM.

Infographic Smart PriorityKostnadseffektiv løsning

Smart Priority utnytter eksisterende hardware og infrastruktur, og gjenbruker signalanleggets eksisterende ITC-styreapparater i Ålesund. Avtalen omfatter 50 busser og 10 signalanlegg, og den skalerbare løsningen gjør at utvidelse i ettertid er enkelt. De virtuelle sløyfene har vesentlig lavere kostnad enn fysisk deteksjon, og er også lettere å vedlikeholde, sier Jan Arild Grytnes, Key Account Manager i SWARCO Norge AS 


Operatørvennlig 

Smart Priority har et brukervennlig grafisk webgrensesnitt. Dette gir tilgang til et redigeringsverktøy der operatøren enkelt kan konfigurere detektorsoner, få liveoppdateringer og hente ut rapporter og statistikk.  Verktøyet Smart Priority - Web Statistics gir deg blant annet tilgang til statistikk over reisetid og beregning av minimum-, maksimum- og gjennomsnittlig reisetid på rutene med kollektivprioritering.  

Grensesnittet kommer også med en kartvisning som viser posisjonen til alle kjøretøy og signalanlegg i systemet.  Posisjonsdataene til kjøretøyene i systemet oppdateres hvert sekund med en nøyaktighet på ca. 5 meter. 

Ønsker du mer informasjon om Smart Priority og prioriteringsløsninger fra SWARCO?