Smart Priority

Adaptiv og skybasert løsning for prioritering i trafikksignalanlegg

Smart Priority Adaptiv og skybasert løsning for prioritering i trafikksignalanlegg

Smart Priority er en skybasert adaptiv løsning for prioritetskall til trafikklys/trafikksignaler. Prioriteten kan justeres live til trafikksituasjonen og forbedre rutetidstabellens presisjon. Systemet bruker den eksisterende infrastrukturen og er derfor også kostnadseffektiv å installere på alt fra små til store bussflåter.

Løsningen prioriterer forespørsler basert på bussenes posisjon som mottas fra en sanntids-systemserver. Den benytter virtuelle detektorer som kan plasseres og endres alt etter hvordan gaten er utformet. Prioritetkall overføres fra Smart Priority til trafikkregulatoren, og den inngår også i eksisterende algoritmer. I det nettbaserte grafiske grensesnittet kan man overvåke, samhandle og gjennomgå ytelse og statistikk.

check


Lett å få på plass!

timer


Forbedrede reisetider!

format_align_left


Hent statistikk og rapporter fra prioriteringen

attach_money


Reduser kostnader for maskinvare og vedlikehold!

  • Forbedrede reisetider

  • Lett å få på plass

  • Lett å vedlikeholde

  • Tilpass konfigurasjonen til hvordan det ser ut på veien

  • Koble til flere buss-systemer i en løsning
  • Gjenbruk eksisterende infrastruktur
  • Passer for både små og store flåter
  • Kostnadseffektiv


Tekniske detaljer


Bilposisjoneringsdata
hentes  fra

IP (Enheter ombord eller App) eller Central System (AVMS / Real-Time Positioning System)

Prioritetsforespørsel

IP eller Server-2-Server

Downloads

Downloads