Programvaresuiten ANNA + er et nettbasert, brukervennlig kvalitetsanalysesystem for trafikksignalregulatorer. Det gjør det mulig å utføre en regelmessig og omfattende systemanalyse som går utover spesifikk, enkeltmål testkontroll.

Fordeler

Komplekse trafikksignalregulatorer må oppfylle de høye forventningene og standarder for både trafikanter og systemoperatører. For å bevise at disse standardene blir oppfylt og for å sikre at regulatoren virker ordentlig, er det nødvendig å utføre regelmessig og grundig kontroll av regulatoren. På grunn av den enorme mengden data som finnes i disse regulatorene, har det til nå bare vært mulig å utføre bestemte målrettede tester. ANNA +, den programvarepakken vi utviklet for å takle denne begrensningen, tillater deg å administrere store datamengder og utføre en bred systemanalyse.