Ohjelmistopaketti ANNA+ on verkkopohjainen, käyttäjäystävällinen laatuanalyysijärjestelmä liikennevalo-ohjaukseen. Se mahdollistaa säännöllisen ja kattavan järjestelmäanalyysin, joka ulottuu yksittäisten kohteiden tarkastuksia pidemmälle.

Edut

Kompleksisten liikennevalo-ohjausten on täytettävä sekä tienkäyttäjien että järjestelmäoperaattoreiden korkeat odotukset ja vaatimukset. Jotta voidaan osoittaa näiden vaatimusten täyttyminen ja varmistaa ohjauksen moitteeton toiminta, säännölliset ja perusteelliser tarkastukset ovat välttämättömiä. Ohjauslaitteiden sisältämän valtavan tietomäärän vuoksi tähän asti on ollut mahdollista tehdä vain erityisiä, kohdennettuja testejä. ANNA+ on ohjelmistosarja, jonka olemme kehittäneet tämän rajoituksen poistamiseksi ja se mahdollistaa suurten tietomäärien hallinnan ja laajan, koko järjestelmän kattavan analyysin.