Programvaran ANNA+ är ett webbaserat, användarvänligt kvalitetsanalyssystem för trafiksignalstyrning. Det gör det möjligt att utföra regelbunden och omfattande systemanalys som går utöver specifika, enkla målkontroller.

FÖRDELAR

Komplexa trafikstyrningssignaler måste uppfylla höga förväntningar och standarder från både trafikanter och systemoperatörer. För att bevisa att dessa standarder uppfylls och att kontrollen fungerar korrekt, är det nödvändigt att regelbundna och noggranna kontroller av styrningen utförs. På grund av den enorma mängd data som finns i dessa styrningar har det hittills endast varit möjligt att utföra specifika, riktade tester. ANNA+, den programvarusupport som vi utvecklat för att hantera den begränsning, låter dig hantera stora datamängder samt utföra bred analys över hela systemet.