Softwarepakken ANNA + er et webbaseret, brugervenligt kvalitetsanalysesystem til styring af trafiksignaler. Det gør det muligt at udføre regelmæssig og omfattende systemanalyse, der går langt ud over specifikke, enkeltmålskontroller.

Fordele

Komplekse trafiksignalkontroller skal opfylde de høje forventninger og standarder for både trafikanter og systemoperatører. For at bevise at disse standarder er opfyldt og for at sikre, at kontrollen fungerer korrekt, er det nødvendigt at udføre regelmæssig og grundige tjek af kontrollen. På grund af den enorme mængde data, der er indeholdt i disse kontroller, har det indtil nu kun været muligt at udføre specifikke målrettede test. ANNA +, den softwarepakke, vi udviklede til at imødegå denne begrænsning, giver dig mulighed for at styre store datamængder og udføre bred systemanalyse.