Kvalitet og miljø


De siste tiårene har SWARCO tilbudt løsninger som bedrer miljøet, trafikkflyten og trafikksikkerheten. Vi hjelper våre kunder og partnere med å designe, installere, håndtere og vedlikeholde utstyr og løsninger.

Fokus på miljø og kvalitet har alltid vært prioritert både internt og i utviklingen av våre løsninger. Selskapet har vært en av pionerne i utviklingen av avanserte trafikksystemer og LED-teknologi. Alle nåværende trafikksignaler er basert på energisparende teknologi.

Alle de nordiske SWARCO-selskapene er kvalitets- og miljøsertifisert av Norske Veritas. Dette gjelder både ISO9001 og ISO14001.

Sertifiseringen er en bekreftelse på at våre kunder kan føle seg trygge på at SWARCO ønsker å fortsette med å utvikle og tilby ledende miljøvennlige løsninger.

SWARCO Norden har per i dag 275 høyt kvalifiserte medarbeidere i Oslo, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Karlstad, København og Helsinki.

KVALITETSSYSTEM

 • Skal sikre at våre kunder når sine mål
 • Skal tilby løsninger og tjenester med høy grad av kvalitet
 • Skal kontinuerlig forbedre oss i forhold til
  kunders, ansattes og andres forventninger

MILJØSTYRING

 • Bidra til kontinuerlig forbedring av miljøet
 • Overholde alle lover og forskrifter som omhandler mijø og miljøpåvirkning
 • Prioritere materiell, produkter og løsninger som er miljøvennlige
 • Unngå unødvendig forurensning
 • Å bidra aktivt til resirkulering

SWARCOs LEDENDE IDÉ

 • Vi bedrer folks livskvalitet ved å gjøre reiser tryggere, raskere, mer behagelig

  og mer miljøvennlig.

HØYESTE KREDITTVURDERING

SWARCO Norge AS har den høyeste kredittvurderingen (AAA). Mange bransjer ønsker at samarbeidspartnere kan dokumentere økonomisk sikkerhet og stabilitet og et økende antall selskaper krever dokumentasjon på dette. Denne rapporten viser at vi har god soliditet og at alle krav om dokumentasjon til både privat og offentlig sektor også er godkjent. Se live oppdatert firmarapport her.


SWARCO Norge AS er også godkjent for leveranser som omfatter jernbane, flyplasser og veiprosjekter – og er autorisert for installasjon elektriske systemer med både høy- og lavspenning. SWARCO kan dermed ta ansvar for komplette, nøkkelferdige prosjekter fra design til ferdig løsning.

SWARCO Norge AS er medlem av RENAS og sikrer at elektrisk/elektronisk avfall behandles på en sikker og miljøvennlig måte.