Kvalitet och miljö


SWARCO har under det senaste decenniet tillhandahållit lösningar som hjälper trafikflödet, trafiksäkerheten och miljön. Vi hjälper våra kunder och partners att designa, montera lösningar och driva och underhålla utrustningen.

Fokus på kvalitet och miljö har alltid betonats både internt och i lösningarna från SWARCO. Företaget var en av pionjärerna inom avancerade trafikstyrningssystem och användandet av LED-teknik. För närvarande är alla trafiksignaler baserade på denna energisparande teknik.

För en extern kontroll av kvalitets- och miljöfokus skrev företaget för en tid sedan ett avtal med norska Veritas-certifieringen. SWARCO Nordic companies är nu certifierade i både kvalitet (ISO9001: 2015) och miljö (ISO14001: 2004).

Certifieringen är en bekräftelse på att våra kunder kan vara övertygade om att SWARCO fortsätter att tillhandahålla ledande och miljövänliga lösningar.

SWARCO Nordic har 275 högkvalificerade arbetsgivare som är verksamma från kontor i Oslo, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Karlstad, Köpenhamn och Helsingfors.

KVALITETSSYSTEM

  • Att se till att våra kunder når sina mål
  • Att tillhandahålla produkter och tjänster med hög kvalitet
  • Att kontinuerligt förbättra hur vi möter kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas förväntningar.

MILJÖHANTERING

  • Att bidra till en kontinuerlig förbättring av miljön
  • Att följa alla lagar och förordningar om miljön och minska miljöpåverkan
  • Att prioritera material och produkter som är miljövänliga
  • Att förhindra förorening
  • Att aktivt bidra till återvinning

SWARCOS UPPDRAG

  • En viktig del av SWARCOs uppdrag är att förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet genom att erbjuda miljövänliga trafiklösningar av hög kvalitet.

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

SWARCO NORWAY har högsta kreditvärdighet (AAA). Många branscher uppmanar deltagarna att dokumentera sin säkerhet, och allt fler offentliga och privata företag behöver den typen av information. Denna rapport har godkänts i samband med dokumentationskraven för soliditet för den offentliga och privata sektorn.Titta på uppdaterad företagsrapport här.


SWARCO NORWAY är också godkänt för leveranser inklusive järnvägar, flygplatser och vägprojekt - och är auktoriserad installatör av hög- och lågspänningssystem. SWARCO kan således ta ansvar för kompletta, nyckelfärdiga projekt från designfasen till idrifttagning.

SWARCO NORWAY är medlem i RENAS, som säkerställer en säker och miljövänlig hantering av elektronisk/elektriskt avfall.