Kvalitet og miljø


SWARCO har i det sidste årti leveret løsninger, som hjælper trafikafvikling, trafiksikkerhed og miljø. Vi hjælper vores kunder og partnere med at designe, samle løsninger og betjene og vedligeholde udstyret.

Kvalitet og miljøfokus har altid været understreget både internt og i løsningerne fra SWARCO. Virksomheden var en af pionererne i avancerede trafikstyringssystemer og i brug af LED-teknologi. På nuværende tidspunkt er alle trafiksignaler baseret på denne energibesparende teknologi.

For en ekstern verifikation af kvalitets- og miljøfokus underskrev selskabet for en tid siden en aftale med den norske Veritas-certificering. SWARCO nordiske virksomheder er nu certificeret i både kvalitet (ISO9001: 2015) og miljøet (ISO14001: 2004).

Certificeringen er en bekræftelse på, at vores kunder kan være sikre på, at SWARCO vil fortsætte med at levere førende og miljøvenlige løsninger.

SWARCO Nordic har 275 højt kvalificerede arbejdsgivere, der opererer fra kontorer i Oslo, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Karlstad, København og Helsinki.

KVALITETSSYSTEM

  • At sikre, at vores kunder når deres mål
  • At levere produkter og tjenester med høj kvalitet
  • At løbende forbedre, hvordan vi imødekommer kundernes, aktionærernes og medarbejdernes forventninger.

MILJØHÅNDTERING

  • At bidrage til en kontinuerlig forbedring af miljøet
  • At overholde alle love og bestemmelser vedrørende miljøet og at reducere miljøbelastningen
  • At prioritere materialer og produkter, der er miljøvenlige
  • For at forhindre forurening
  • At bidrage aktivt til genbrug

SWARCOS MISSION

  • En vigtig del af SWARCOS mission er at forbedre trafiksikkerheden og trafikflowet ved at tilbyde miljøvenlige trafikløsninger af høj kvalitet.

HØJESTE KREDITVURDERING

SWARCO NORWAY har den højeste kreditvurdering (AAA). Mange industrier opfordrer deltagere til at dokumentere deres sikkerhedsstillelse, og et stigende antal offentlige og private virksomheder kræver denne type information. Denne rapport er godkendt i forbindelse med dokumentationskravene for soliditet til den offentlige og private sektor.Se live opdateret virksomhedsrapport her.


SWARCO NORWAY er også godkendt til leverancer, herunder til jernbaner, lufthavne og vejprojekter - og er autoriseret installatør af høj- og lavspændingssystemer. SWARCO kan således tage ansvar for komplette, nøglefærdige projekter fra designfasen til idriftsættelse.

SWARCO NORWAY er medlem af RENAS og sikrer en sikker og miljømæssig forsvarlig styring af elektronisk/elektrisk affald.