Tiedot työnhakijoille tietosuoja-asetuksen (GDPR) 13 artiklan mukaisesti
(voimassa 25. toukokuuta 2018 lähtien)


Tietosuojamääräysten noudattaminen on yrityksellemme erittäin tärkeää. Haluamme seuraavassa kertoa sinulle, miten me keräämme henkilötietojasi: 


Vastuullinen osapuoli / rekisterinpitäjä 

Työpaikkailmoituksessa mainittu yritys (SWARCO oikeushenkilö) tai pyytämättä lähetetyn hakemuksen kohdalla yritys, johon hakemuksesi on osoitettu ja/tai SWARCO AG ja sen henkilöstöosasto rekrytointiprosessien keskeisenä palveluntarjoajana on vastuussa tietojen keräämisestä ja käsittelystä GDPR-asetuksen 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti (rekisterinpitäjä).


Palveluntarjoaja:

Hakuprosessissa käytämme ulkoista palveluntarjoajaa, joka kerää ja käsittelee tietosi hakemustasi varten. Tämä ulkoinen palveluntarjoaja on eRecruiter GmbH, A-4020 Linz, jonka kanssa olemme solmineet sopimuksen tietojen ulkoistamisesta GDPR-asetuksen 28 artiklan mukaisesti.


Vaaditut tiedot ja käsittelyn tarkoitus: 

Hakemuksesi yhteydessä käsittelemme tietoja, jotka annoit meille osana hakemustasi, ja voimme myös pyytää sinua toimittamaan meille lisää henkilötietoja, joita tarvitaan hakemuksesi jatkokäsittelyyn. Näitä voivat olla yhteystietosi, syntymäpäivä ja -paikka, sukupuoli, kieli, hakemukseen liittyvät tiedot (esim. CV, todistukset, pätevyydet, palaute / vastauksesi kysymyksiin, mielipiteet, antamasi kuvat jne.) ja tarvittaessa pankkitilitiedot (esim. matkakulujen korvaamista varten, jos siitä on nimenomaisesti sovittu). Tämän tietojen käsittelyn oikeusperusta GDPR:n 6 artiklan 1b kohta sekä sovellettavat kansalliset lakisääteiset määräykset (esim. Saksan liittotasavallan tietosuojalain BDSG 26 §:n 1 kohdan 1 lauseke). 


Tietojen säilyttäminen ja poistaminen: 

Jos lakisääteistä säilytysaikaa ei ole sovellettavissa, kaikki keräämämme tiedot poistetaan heti, kun niiden säilyttämistä ei tarvita enää hakemuksesi käsittelyyn tai säilyttämisen oikeutettu etu on rauennut. Jos hakemuksesi ei menestynyt tai rekrytointia ei tapahtunut, se tehdään tavallisesti viimeistään kuuden kuukauden jälkeen hakumenettelystä tai pyytämättä lähetetyn hakemuksen yhteydessä kuuden kuukauden jälkeen hakemuksesi lähettämisestä. 

Yksittäisissä tapauksissa tiettyjä henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään (esim. matkakuluraportteja). Tietojen säilyttämisaika riippuu sovellettavista paikallisista lakisääteisistä vaatimuksista (esim. kansallisten verolakien määräyksistä). 

Jos sinua ei ole valittu rekrytointiprosessissa, mutta hakemuksesi kiinnostaa meitä edelleen, kysymme sinulta, saammeko säilyttää hakemuksesi mahdollisia tulevia tapaamisia varten korkeintaan kahden vuoden ajan. Säilytyksen laillinen perusta on silloin nimenomainen suostumuksesi. 


Tietojen luovutus ja siirto:

Tietojasi käsitellään tietenkin luottamuksellisesti. Emme periaatteesta siirrä henkilötietojasi millekään kolmannelle osapuolelle. SWARCO Groupin globaalin luonteen vuoksi SWARCO AG tarjoaa tytäryhtiöille keskitettyjä henkilöstö- ja IT-palveluja. Sitä varten tietosi saatetaan siirtää tai luovuttaa SWARCO AG:lle. Löydät esityksen SWARCO Groupin yksittäisistä yhtiöistä täältä: www.swarco.com/companies

Jos kirjaudut talentpool-järjestelmäämme, käsittelemme tietojasi muille SWARCO Groupin yhtiöille suostumuksesi perusteella. Talent pool on SWARCOn huippupotentiaalisten työnhakijoiden tietokanta.   

Voimme luovuttaa henkilötietojasi luotettaville kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotka avustavat meitä esimerkiksi sähköisessä tietojenkäsittelyssä tai asiakirjojen arkistoinnissa ja hävittämisessä ja joiden kanssa olemme solmineet sopimukset tietojen ulkoistamisesta GDPR-asetuksen 28 artiklan mukaisesti.

Oikeutesi yksityisyyteen:

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

  • saada tietoa henkilötiedoistasi ja henkilötietojesi käsittelystä;
  • pyytää kopio henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa;
  • saada väärät tiedot oikaistuiksi;
  • saada henkilötietosi poistetuiksi, jos jokin GDPR-asetuksen 17 artiklassa mainittu syy on sovellettavissa, esim. jos tietoja ei tarvita enää niiden käyttötarkoitukseen, sikäli kuin tietojen säilyttäminen tietojen säilyttäminen ei ole laillisesti vaadittua;
  • rajoittaa käsittelyä, mikäli jokin GDPR-asetuksen 18 artiklan ehto täyttyy;
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä GDPR-asetuksen 21 artiklassa mainituissa tapauksissa;
  • siirtää tiedot GDPR-asetuksen 20 artiklassa mainittujen ehtojen mukaisesti, eli oikeus siirtää antamasi tiedot esteettä toiselle rekisterinpitäjälle tai - jos se on teknisesti mahdollista - me siirrämme tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että näiden tietojen käsittely suoritetaan automaattisesti;

Lisäksi jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä virallinen valitus valvontaviranomaisella, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sovellettavia tietosuojamääräyksiä. Erityisesti oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.


Tietosuojaa koskevien kyselyjen yhteystiedot:

Ota tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä, lisätietopyynnöissä tai valituksissa yhteyttätyötarjouksessa mainittuun yhteystietoontai sähköpostitsecompliance@swarco.com.

Lisäksi tietosuojavastaavamme (sikäli kuin käytettävissä kyseisessä yhtiössä) palvelee sinua kaikissa tietosuojaa koskevissa kysymyksissä. Löydät linkin tietosuojavastaavamme sisältävään luetteloon täältä: www.swarco.com/data-protection-officers

Siinä tapauksessa että lähetät hakemuksen pyytämättä SWARCOn globaalilla sivustolla olevan verkkolomakkeen kautta (/form/application-form) you may also send an enquiry to hr@swarco.com.

Voit esittää yleiset kyselyt myös SWARCOn compliance-osastoon:

SWARCO Compliance Office
Blattenwaldweg 8
A-6112 Wattens
compliance@swarco.com[1] SWARCO Groupiin kuuluvat SWARCO AG ja kaikki tytäryhtiöt UGB:n (Itävallan kauppalain) 189a §:n 8 momentin mukaisesti. Tytäryhtiöitä ovat kaikki yhtiöt, jotka ovat UGB:n 244 §:n mukaisesti SWARCO AG:n välittömässä tai välillisessä määräysvallassa (esimerkiksi koska SWARCO AG:llä on äänivallan enemmistö kyseisessä yhtiössä tai koska SWARCO AG:llä on oikeus käyttää määräävää vaikutusvaltaa kyseisessä yhtiössä).