Oplysninger i henhold til artikel 13 Generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) for ansøgere
(gyldig fra 25. maj 2018)


Overholdelse af databeskyttelsesbestemmelserne er af stor betydning for vores virksomhed. Vi vil gerne underrette dig nedenfor om indsamling af dine personlige data hos os:


Ansvarlig part/Datastyring:

Selskabet (SWARCO juridiske enhed) nævnt i den relevante jobannonce eller i tilfælde af en uopfordret ansøgning er det firma, som din ansøgning er stilet til og/eller SWARCO AG med sin HR-afdeling som centralleverandør for rekrutteringsprocesser ansvarlig for. til dataindsamling og -behandling i henhold til art. 4 stk. 7 GDPR ('data controller').


Service Provider:

For the application process, we work together with an external service provider, which takes up and processes your data for the purpose of your application. This external service provider is the eRecruiter GmbH in A-4020 Linz, with whom we have concluded a contract for data outsourcing in accordance with Art. 28 GDPR.


Krævede data og formål med behandling:

I løbet af din ansøgning behandler vi data, du gav os som en del af din ansøgning, og kan også bede dig om at give os yderligere personlige oplysninger, der er nødvendige for at videreudvikle din ansøgning. Dette kan omfatte dine personlige kontaktoplysninger, dato / fødested, køn, sprog, data relateret til din ansøgning (fx CV, certifikater, kvalifikationer, feedback/dine svar på vores spørgsmål, meninger, billeder eller billeder fra dig osv.) og om nødvendigt bankregnskabsoplysninger (f.eks. til refusion af rejseudgifter, hvis udtrykkeligt aftalt). Retsgrundlaget for denne databehandling er Art. 6 stk. 1b GDPR.


Dataopbevaring og sletning:

Hvis der ikke er nogen retslig retentionstid, vil alle data indsamlet af os blive slettet, så snart lagringen ikke længere er nødvendig for behandlingen af din ansøgning, eller den legitime interesse for lagring er bortfaldet. Hvis din ansøgning ikke var vellykket, eller hvis der ikke er nogen rekruttering, er dette normalt tilfældet senest seks måneder efter ansøgningsproceduren eller, i tilfælde af uopfordret ansøgning, seks måneder efter indgivelsen af din ansøgning.

I enkelte tilfælde kan visse personlige oplysninger opbevares i længere tid (fx rejseudgiftsrapporter). Varigheden af dataopbevaring afhænger af gældende lokale lovkrav (fx i henhold til de respektive nationale skattelove).

Hvis du ikke er udvalgt i løbet af ansættelsesprocessen, men din ansøgning stadig er af interesse for os, spørger vi dig, om vi kan holde din ansøgning tilgængelig for potentielle fremtidige aftaler.


Oplysning og overførsel af data:

Dine data vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt. I princippet overfører vi ikke dine personlige data til nogen tredjepart. På grund af SWARCO-koncernens globale karakter [1] leverer SWARCO AG centrale HR- og it-tjenester til tilknyttede virksomheder. Til dette formål kan dine data blive transmitteret eller videregivet til SWARCO AG.

Vi må muligvis videregive dine personlige oplysninger til betroede tredjepartsleverandører, der støtter os for eksempel inden for elektronisk databehandling eller arkivering og destruktion af dokumenter, og med hvem vi har indgået kontrakter om data-outsourcing i overensstemmelse med Art. 28 GDPR.


Dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger:

Som registreret har du ret til:

  • få oplysninger om personlige oplysninger om dig og behandlingen af dine personlige oplysninger
  • Anmod om en kopi af dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format;
  • har forkerte ukorrekte data
  • Har dine personlige oplysninger slettet, hvis en af årsagerne i Art. 17 GDPR finder anvendelse, f.eks. hvis dataene ikke længere er nødvendige for de tilstræbte formål, medmindre det er lovligt at opbevare oplysningerne
  • begrænsning af forarbejdning, hvis en af betingelserne i art. 18 GDPR finder anvendelse
  • protestere mod behandlingen af dine personlige oplysninger i de tilfælde, der er beskrevet i art. 21 GDPR;
  • dataoverførbarhed under de betingelser, der er fastsat i art. 20 GDPR, dvs. ret til, at du kan overføre de personlige data, du har leveret til en anden dataansvarlig uden hindring eller - hvis dette er teknisk muligt - at dataene overføres direkte af os til en anden controller, forudsat at behandlingen af disse data er udføres med automatiserede midler

Endvidere har enhver, der er registreret ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis han eller hun mener, at behandlingen af data vedrørende ham eller hende overtræder gældende lovgivninger og regler om databeskyttelse. Navnlig kan retten til at indgive en klage udøves for en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor den berørte person er bosat eller har sit sædvanlige opholdssted eller stedet for den påståede overtrædelse.

Kontakt for databeskyttelsesanmodninger:

I tilfælde af spørgsmål vedrørende databeskyttelse henvises der til anmodninger om yderligere oplysninger eller klagerkontakt angivet i det specifikke jobtilbudeller tilcompliance@swarco.com.

Hvis du sender en uopfordret ansøgning via online ansøgningsskemaet på SWARCO Worldwide Website (/form/application-form) kan du også sende en forespørgsel tilhr@swarco.com.

For generelle henvendelser kan du også kontakte SWARCO Compliance Office:

SWARCO Compliance Office
Blattenwaldweg 8
A-6112 Wattens
compliance@swarco.com[1] SWARCO-koncernen omfatter SWARCO AG og alle tilknyttede virksomheder i henhold til § 189a nr. 8 UGB (østrigsk handelsret). Tilknyttede virksomheder er alle selskaber, der - i henhold til § 244 UGB - direkte eller indirekte kontrolleres af SWARCO AG (som især på grund af SWARCO AG, der har størstedelen af stemmerettighederne i det respektive selskab eller som følge af SWARCO AGs ret til at udøve en dominerende indflydelse på selskabet).