Információ a jelentkezők számára az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 13. cikkjével összhangban
(2018. május 25-től érvényes)


Az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés nagy jelentőséggel bír vállalatunk számára. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt személyes adatainak általunk történő gyűjtéséről:


Felelős / adatkezelő:

A megfelelő álláshirdetésben megnevezett vállalat (SWARCO jogi személy), vagy kéretlen jelentkezések esetén az a vállalat, amelynek a jelentkezést címezték, és/vagy a SWARCO AG a HR-osztályával, mint a munkaerő-felvételi folyamatok központi szolgáltatója felelős az adatgyűjtésért és -feldolgozásért a GDPR 4. cikkjének 7. paragrafusa értelmében ("adatkezelő").


A szükséges adatok és a feldolgozás céljai:

Jelentkezésekor feldolgozzuk az Ön által a jelentkezés részeként megadott adatokat, és felkérhetjük Önt, hogy adjon meg további személyes adatokat a jelentkezés további feldolgozásához. Ez magában foglalhat személyes adatokat, születési idejét/helyét, nemét, nyelvét, a jelentkezéshez kapcsolódó adatokat (pl. önéletrajz, bizonyítványok, képesítések, Ön visszajelzései/válaszai az általunk feltett kérdésekre, Ön által beadott képek vagy ábrák, stb.) és ha szükséges, a bankszámla adatait (pl. utazási költségek megtérítése, amennyiben létezik ilyen megállapodás). Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkjének 1. bekezdésének (b) pontja.


Adatmegőrzés és törlés:

Ha nem érvényes a törvényes megőrzési idő, az általunk összegyűjtött összes adat törlésre kerül, amint a tárolása már nem szükséges a jelentkezés feldolgozásához, vagy a tároláshoz fűződő jogos érdek megszűnik. Ha jelentkezése sikertelen, vagy ha nincs felvétel, ez általában a pályázati eljárás lezárását követő hat hónapon belül történik meg, vagy kéretlen jelentkezés esetén a jelentkezés benyújtását követő hat hónap elteltével.

Egyes esetekben bizonyos személyes adatok hosszabb ideig kerülhetnek tárolásra (pl. utazási költségelszámolások). Az adatmegőrzés időtartama az alkalmazandó helyi jogi előírásoktól függ (pl. vonatkozó nemzeti adójogszabályok szerint).

Ha nem választották ki a felvételi folyamat során, de az Ön jelentkezése még mindig érdekel minket, megkérdezzük Öntől, hogy az esetleges jövőbeli pozíciók számára megőrizhetjük-e elérhető módon a jelentkezését.


Adatok közzététele és továbbítása:

Adatait természetesen bizalmasan kezeljük. Elvben nem adjuk át személyes adatait harmadik félnek. A SWARCO Group globális jellege miatt [1] a SWARCO AG központi HR- és informatikai szolgáltatásokat nyújt a kapcsolt vállalatok számára. Ebből a célból adatait továbbíthatjuk vagy közölhetjük a SWARCO AG-val.

Személyes adatait közölhetjük olyan megbízható, harmadik féltől származó szolgáltatókkal, akik támogatnak minket, például az elektronikus adatfeldolgozás vagy a dokumentumok archiválása és megsemmisítése terén, és akikkel szerződéseket kötöttünk az adatszolgáltatásra vonatkozóan a GDPR 28. cikkjének megfelelően.


Az Ön adatvédelmi jogai:

Adatalanyként joga van:

  • információt kapni az Önre vonatkozó személyes adatokról és személyes adatainak feldolgozásáról;
  • személyes adatainak másolatának bekérése strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban;
  • helytelen adatokat helyesbíteni;
  • töröltetni személyes adatait, ha vonatkozik rá a GDPR 17 cikkjében felsorolt okok egyike, pl. ha az adatok már nem szükségesek az elérni kívánt célok eléréséhez, kivéve, ha jogilag meg van követelve az információk megőrzése;
  • korlátozni az adatfeldolgozást, ha az a GDPR 18. cikkjében meghatározott feltételek valamelyike vonatkozik rá;
  • ellenezni a személyes adatainak feldolgozási tevékenységét a GDPR 21. cikkjében meghatározott esetekben;
  • adatátvitelre a GDPR 20. cikkjében meghatározott feltételek szerint, azaz az a jog, hogy az Ön által megadott személyes adatokat akadálytalanul továbbíthatja egy másik adatkezelőnek, vagy - ha ez technikailag megvalósítható -, hogy az adatokat közvetlenül egy másik kezelőhöz továbbítsuk, feltéve, hogy ezen adatok feldolgozása automatizált eszközökkel történik;

Továbbá minden adatalanynak joga van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, ha úgy véli, hogy az őt érintő adatok feldolgozása sérti az alkalmazandó adatvédelmi törvényeket és szabályokat. A panasz benyújtásának joga az érintett személy folyamatos tartózkodási helye vagy foglalkoztatása helye szerinti tagállam felügyeleti hatósága vagy az állítólagos jogsértés helye előtt gyakorolható.

Kapcsolattartó az adatvédelmi kérelmek témájában:

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések, további információk vagy panaszok esetén kérjük, forduljonaz adott álláshirdetésben megadott kapcsolattartóhozvagy írjon az alábbi címre@email.

Abban az esetben, ha kéretlen jelentkezést nyújt be a SWARCO Worldwide honlapján található online jelentkezési lapon keresztül (/form/application-form) az alábbi címre is küldhet egy megkeresést@email.

Általános kérések esetén a SWARCO Megfelelőségi Irodájával is kapcsolatba léphet:

SWARCO Megfelelőségi Iroda
Blattenwaldweg 8.
A-6112 Wattens
compliance@swarco.com[1] A SWARCO Group a SWARCO AG-t és az összes kapcsolt vállalatot foglalja magába az UGB (osztrák kereskedelmi törvény) 189a paragrafusa 8) pontjában foglaltaknak megfelelően. A leányvállalatok minden olyan vállalat, amely - az UGB 244 paragrafusa értelmében - a SWARCO AG közvetlen vagy közvetett irányítása alatt áll (mint például a SWARCO AG tulajdonában lévő szavazati jogok többségének vagy a SWARCO AG gyakorlásának joga miatt). meghatározó befolyást gyakorol a vállalatra).