SWARCO:llaon monen vuoden kokemusnykyaikaisesta liikenteenhallinnasta. Se auttaa kaupunkeja ja yhteisöjä ympäri maailmaa tehostamaan liikennejärjestelmiään, vähentämään päästöjä ja parantamaan kansalaisten elämänlaatua. Nykyaikainen liikenteenhallinta ei rajoitu pelkästään liikennevirran ja liikenneturvallisuuden parantamiseen, vaan siinätarkastellaan liikkumista kokonaisvaltaisesti.


Digitaalitekniikan ja reaaliaikaistenliikennetietoanalyysien lisääntyvän käytön myötä olemme keskellä paradigman muutosta.


Liikenteenhallinta: määritelmä

Siitä lähtien, kun liikenteenhallinta alkoi lähes 300 vuotta sitten, ratkaistavana on ollut aina kaksi pääongelmaa:             ruuhkat ja liikenneturvallisuus. Ne ovat ongelma tänäkin päivänä.
Nyt mukaan on tullut kolmas haaste: ympäristönsuojelu.


Määritelmä: Nykyaikaiset liikenteenhallintaratkaisut valvovat ja ohjaavat erityyppistä liikennettä digitaalitekniikan avulla.
Painopiste on siirtymässä yhä enemmän liikkuvuudenhallintaan, kun muut liikennemuodot, kuten paikallisliikenne ja pyöräily, nousevat huomion keskipisteeseen. Liikenteenhallintajärjestelmillä ei pyritä ainoastaan lisäämään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, vaan myös ratkaisemaan muita ongelmia, kuten ilmansaasteita, melua ja ympäristövaikutuksia.

SWARCO COO Michael Schuch

"SWARCOn kokonaisvaltainen lähestymistapa liikenteenhallintaan ottaa huomioon liikenteen kaikki tekijät kaupungeissa, moottoriteillä, tunneleissa, pysäköintilaitoksissa, latausasemilla, satama-alueilla tai joukkoliikenteen verkostoissa. Yhä tärkeämpiä ovat mikroliikenteen skenaariot, jotka korostavat päästöttömän kävelyn ja pyöräilyn merkitystä ja tarjoavat ratkaisuja matkojemme "viimeisen pätkän" kattamiseksi."

Michael Schuch, operatiivinen johtaja (COO), ITS

Liikenteenhallinta: Osaaminen ja ratkaisut - by SWARCO


Kaupungit ja kunnat odottavat nykyään älykkäiden liikenteenhallintajärjestelmien hallitsevan sekä
liikennevirtaa että liikenneturvallisuutta. Ne lisäävät myös tehokkuutta
julkisen liikenteen, infrastruktuurin ja logistiikan laajentamisessa sekä tarjoavat älykkäitä ratkaisuja erilaisten
ympäristövaikutusten vähentämiseen. SWARCOlla on koko valikoima teknologioita, jotka ovat erikoistuneita seuraaviin                 osaamisalueisiin ja ratkaisuihin:

Osaamisemme


Referenssit

Liikenteenhallinnan ratkaisuille

Erikoisratkaisut

Tapa, jolla liikenteenhallinta toteutetaan, vaikuttaa ilmanlaadun paranemiseen.
​​​​​​​

Urban Intersection
Esineiden risteys

​​​​​​​

SWARCO X-LINE -erikoisratkaisu on tulevaisuuteen suuntautunut alusta liikennevalojärjestelmien energiatehokkaaseen modernisointiin.

Aerial view of a modern city

Liikkuvuusasiantuntijana SWARCO edistää älykkäämpiä ja vihreämpiä kaupunkeja parantamalla ITS-teknologiaa.
​​​​​​​

Olympic Flag. Photo: Kremlin.ru
Isot 
tapahtumat

​​​​​​​

SWARCO tarjoaa ratkaisuja, joissa otetaan huomioon kaikki hyvin suunnitellun suurtapahtuman näkökohdat.
​​​​​​​

Haluatko tietää lisää SWARCOn ratkaisuista?

Ota meihin yhteyttä nyt saadaksesi lisätietoja.

Liikenteenhallinnan kehittäminen: yhdessä SWARCOn kanssa


SWARCOn nykyaikaiset liikenteenhallintaratkaisut parantavat elämänlaatua auttamalla liikenteen sujuvuutta, pienentämällä päästöjä, vähentämällä henkilökohtaista stressiä ja kannustamalla vaihtoehtoisten (julkisten) liikennevälineiden käyttöön. Älykkäät ja datapohjaiset ratkaisumme ovat siksi erityisen tehokkaita risteyksissä, moottoriteillä ja tunneleissa, pysäköintilaitoksissa, satama-alueilla ja julkisen liikenteen verkostoissa.

Nykyaikaisen liikenteenhallinnan tulevaisuuden veturina pyrimme...

check

Saamaan kaikki kuljetukseen ja logistiikkaan osallistuvat henkilöt määränpäähänsä mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti.

check

Tehostamaan kuljetuksia ja logistiikkaa ja vähentämään samalla polttoaineen kulutusta.

check

Vähentämään liikkumisen kielteisiä ympäristövaikutuksia.

check

Käyttämään älykkäitä ratkaisuja ja reaaliaikaista liikennedataa vaihtoehtoisten liikennemuotojen, kuten julkisen liikenteen ja pyöräilyn, houkuttelevuuden lisäämiseen.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä: uusien teknologioiden avulla voimme muokata aktiivisesti liikkuvuuden tulevaisuutta. Siksi liikenteenhallinta kehittyy yhä enemmän liikkuvuudenhallinnaksi, jossa liikenne, yhteiskunta ja ympäristö otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon.

FAQ

Usein kysytyt kysymykset lyhyesti selitettynä

Oli kyse sitten kaupunki- tai maaseutuliikenteestä, tavaraliikenteestä tai yksityisestä liikkuvuudesta, maailmanlaajuiset suuntaukset, digitaalitekniikka ja
kasvava väestömääräovat muokanneet kysymyksiä, joita liikennesuunnittelijoiden on tulevaisuudessa käsiteltävä. Tärkeimpiä alueita ovat:


1. Verkottunut ja automaattinen ajaminen
2. Sähköinen liikkuvuus
3. Tulevaisuuden pysäköintiratkaisut
4. Julkisen liikenteen ratkaisut
5. Älykkäät tiemerkintäjärjestelmät


Löydät lisätietoa vastaavista linkeistä.

Nykyaikaisella liikenteenhallinnalla on kolme päätavoitetta:

1. Liikennevirran parantaminen: esimerkiksi lisäämällä liikenneinfrastruktuurin tehokkuutta, välttämällä ruuhkia ja vähentämällä hakumatkoja.
2. Liikenneturvallisuuden parantaminen: esim. dataan perustuvan tienkäytön valvonnan, reaaliaikaisten dynaamisten liikenteenhallintajärjestelmien jne. avulla.
3. Ympäristönsuojelu: esim. vähentämällä päästöjä ja polttoaineen kulutusta, edistämällä kohdennetusti joukkoliikennejärjestelmiä ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja (polkupyörät, sähköpotkulaudat jne.).

Nykyaikaisessa liikenteenhallinnassa käytetään nykyaikaista digitaalitekniikkaa tavoitteiden saavuttamiseksi, ja se perustuu moniin osajärjestelmiin. Muun muassa seuraavat ovat mainitsemisen arvoisia:

● Liikenteenvalvontaan käytettävät anturijärjestelmät
● Ilmoitusverkot liikenteeseen liittyviä tapahtumia varten: esim. tietyömaat, tapahtumat
● Järjestelmien koordinointi ja kerättyjen tietojen synkronointi
● Tietoarkistot korrelaatioiden tunnistamista varten
● Valvontakeskusten ja liikenteenohjaajien väliset viestintäjärjestelmät
● Liikennevirtojen ja liikkuvuusvirtojen digitaaliset ohjausjärjestelmät
● Ohjauskeskukset tai -järjestelmät, joilla seurataan nykyistä liikennetilannetta
● Järjestelmät koordinointiin muiden liikennemuotojen kanssa
● Älykkäät analyysijärjestelmät liikenteen kehityksen ennustamista varten

Liikenteenhallinta on liikennetelematiikan tai ITS:n (Intelligent Transportation Systems) osa-alue. Älykkäät liikenteenhallintaratkaisut edistävät ensisijaisesti liikennevirtojen kestävää parantamista olemassa olevan liikenneinfrastruktuurin ja liikennevälineiden puitteissa kaikille tienkäyttäjille, toisin sanoen parantavat niiden tehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Liikennetelematiikka on digitaalitekniikoiden käyttöä julkisen ja yksityisen liikenteen ja logistiikan ohjauksessa ja optimoinnissa. Koordinointia parannetaan ja tehokkuutta lisätään liikennemuotojen puitteissa ja niiden välillä (esim. rautatie-, maantie-, vesi- ja lentoliikenne) pääosin keräämällä ja käsittelemällä dataa reaaliajassa. Liikennedatan keruu on siten liikennetelematiikan keskeinen osa.

ITS (Intelligent Transportation Systems) on kansainvälisesti käytetty termi liikenteen telematiikasta. ITS tarkoittaa liikenteen ohjausta tai organisointia uusimpien tieto- ja viestintätekniikoiden avulla. ITS tukee vain liikennevälineiden kuljettajia, eikä sitä pidä siksi sekoittaa automaattisiin liikennejärjestelmiin, joita käytetään ilman kuljettajaa.

PYSY KUULOLLA

TILAA UUTISKIRJEEMME!

Tilaa ITS / Smart Mobility -uutiskirjeemme,

niin saat säännöllisesti päivityksiä trendeistä, kehityksestä, ratkaisuista ja tapahtumista.