Trafikledning för den smarta staden

För att på bästa sätt hantera till exempel stillastående bilar, föremål på vägbanan, olyckor eller köbildning brukar olika typer av trafikledningslösningar användas i stadsmiljöer. Detta är händelser som uppstår dagligen i våra städer som behöver åtgärdas så snabbt som möjligt för att skapa ett säkert, snabbt och miljösmart flyt i trafiken. Med hjälp av SWARCO:s trafikledning kan städer ta steget mot framtiden och den smarta staden.

Från början till slut

Varje stad är unik på sitt sätt med olika typer av trafik och behov. SWARCO erbjuder ett brett utbud av tjänster inom trafikledning och erbjuder helhetslösningar där vi genomför projektet från början till slut. Vi kan även assistera ett påbörjat projekts individuella delar och se till att projektet blir fullföljt. SWARCO hjälper er hela vägen, från planeringen av ert projekt, till rådgivning om den, implementationen av den, samt service och underhåll av ert projekts system.

Trafikledningslösningar för smarta städer | SWARCO

Trender och integration

Det tidigare fokuset inom trafikledning låg främst på bilar. Idag har det skiftat aningen för att främja de mer miljösmarta alternativen; kollektivtrafik och cykeltrafik. Målet är fortfarande detsamma: att göra det möjligt för personer att ta sig till och från sin destination på kortast tid möjligt, med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Med detta fokusskifte strävar SWARCO efter att skapa en flexibel trafik som gynnar alla fordon och trafikanter vare sig det handlar om bilister eller cyklister. Målet med vår trafikledning är att integrera alla de olika typerna av fordon och system med hjälp av trafikledningslösningar som tillåter alla att ta sig fram snabbt och säkert med minimala utsläpp.

Trafikledningstjänster

Tillsammans med några av branschens främsta institutioner och våra partners utvecklar SWARCO nästa generations trafikledningslösningar och mobilitetshantering för en så säker, snabb och miljösmart trafik. Vårt utbud av tjänster inom trafikledning innefattar:

 • Lösningar för trafikledningscentraler: Er trafikledningscentral är hjärtat av ert mobilitetshanteringssystem där all trafik kontrolleras och era mobilitetsstrategier utnyttjas. SWARCO:s lösningar för trafikledningscentraler inkluderar tidsbaserad och adaptiv trafikstyrning, prioriteringsverktyg för kollektivtrafik och utryckningsfordon, VMS-hantering, övervakning, anläggningshantering och planeringsverktyg.
   
 • Trafikstyrning och trafikdatainsamling: En av de viktigaste delarna inom trafikledning är införskaffandet av information och data. Med hjälp av kameror, loopar och annan övervakningsutrustning kan ni samla in information i realtid för att båda agera direkt då till exempel en olycka uppstår, men också för att notera trender i trafiken som ni sedan kan utveckla strategier för att hantera. Detta innebär bland annat trafikräkning för trafikledning, fart, beläggning och klassificering av olika fordon.
   
 • Driftövervakning, trafik- och utrustningsdiagnostik: Åtgärdas inte trasiga trafiksignaler eller skyltar störs det naturliga trafikflödet och olyckor uppstår. Tjänsten övervakning innebär kontroll och driftövervakning av trafikledningens fältenheter och externa system. Användaren får möjlighet att bevaka all utrustning och systemmeddelanden om tekniska problem och information med: tidsstämpel, enhetsidentifierare, beskrivning av enheter eller delsystem, felkoder och felbeskrivning, status (fel, odefinierat, ok, etc.). Det tillåter användaren att snabbt identifiera vilken utrustning som krånglar och vad problemet är.
   
 • Projektering och planering: Hur viktigt det än må vara att kunna agera i nuet måste man alltid titta framåt. Både samhälle och teknik utvecklas ständigt som förändrar omständigheterna, möjligheterna och och formen av vår trafik. Därför har SWARCO även en rad olika trafikledningstjänster inom projektering och planering för att hjälpa städer att planera, anpassa och konstruera sin mobilitetsstrategi inför framtiden. Med hjälp av olika typer av programvara kan ni genomföra trafiksimuleringar, trafiksignalplanering, skapa trafikkoncept och genomföra trafikundersökningar.

SWARCO:s trafikledningslösningar

Vi har en lång erfarenhet av modern trafikledning som hjälper städer att effektivisera sina transportsystem. SWARCO:s tjänster inom trafikledning innebär bland annat:

 • Ett stöd för er mobilitetsstrategi och trafikplanering
 • En möjlighet att utveckla er Multi-Modal approach
 • Möjligheten att ta kontroll över er stads mobilitet och trafik

Kontakta SWARCO direkt eller besök vår hemsida för mer information om våra trafikledningslösningar.

Get a look inside Hamburg's Traffic Control Center