SWARCO:s digitala skyltar och deras fördelar

Ett av de simplaste och mest effektiva kommunikationsmedlen är skyltar. De används i nästan varenda bransch och bistår med information om allt från vart vi är, till hur mycket en viss produkt kostar. Vi ser dem på företagsbyggnader och butiker, vid bensinstationer och parker, och såklart: vid och på våra vägar. Vår digitala tidsålder värdesätter flexibilitet och miljömedvetenhet ytterst högt. Med det i åtanke har vi utvecklat våra lösningar av digitala skyltar för framtidens smarta samhälle.

Digitala skyltar för utomhus- och inomhusbruk | SWARCO

Olika typer av digitala skyltar

SWARCO har ett stort utbud av elektroniska och digitala skyltar för utomhus- och inomhusbruk. De är alla konstruerade av gedigna material som är utvecklade för att klara av det varierande och hårda klimatet i Norden.

 • Variabla meddelandeskyltar (VMS)
  SWARCO har utvecklat två typer av stationära VMS. Den ena är en fullt förändringsbar LED-skylt som används världen över för trafikhantering på motorvägar och i stadsområden. De används typiskt för att informera om rutter eller ruttändringar, varningar och information om till exempel olyckor, tullkostnader och annan speciell information.

  Den andra är en begränsad VMS som kan inkludera upp till 30 olika trafiksignaler och symboler. Det kan till exempel vara tillfälliga hastighetsbegränsningar eller annan nödvändig trafikinformation.
   
 • Mobil VMS (MVMS)​​​​​​
  Våra mobila VMS finns i ett antal olika format, anpassade för alla olika tillfällen och situationer. De finns som digitala bilskyltar monterade direkt på fordon, till exempel polisbilar eller andra utryckningsfordon. Mobila VMS finns även i form av släpkärror eller trailers med fullfärgs skärm. Dessa används vid till exempel omdirigering av trafik eller för varningar och information om trafikarbete.
   
 • Parkeringsdisplayer
  Med en LED-skylt för parkeringsplatser eller parkeringshus blir det möjligt att informera förare om antalet lediga parkeringsplatser i realtid. Alternativet är en VMS parkeringsskylt med en dynamisk display som kan anpassas efter era behov och kan till exempel guida fordonen till de olika parkeringsområdena i närheten, och visa hur många lediga parkeringsplatser det finns inne på dem.
   
 • Offentliga informationsdisplayer
  SWARCO:s offentliga digitala skyltar är utvecklade för flygplatser, tågstationer samt buss- och spårvagnshållplatser. De används vanligtvis för att informera resenärer i realtid om flyggates, tågplattformar, spårvagn- och bussrutters nummer, eller för annan information för destination och avgång- & ankomsttider.
   
 • Fordonsaktiverade säkerhetsskyltar
  De vanligaste fordonsaktiverade säkerhetsskyltar är de som registrerar ett fordons hastighet och skyltar med det på displayen. Skyltarna används ofta i områden där låg hastighet är en nödvändighet, till exempel skolområden eller tätorter där barn ofta leker på gatorna.
Digitala skyltar på motorvägar | SWARCO
Placering av digitala skyltar på motorvägar | SWARCO
Säkerhetsskyltar på motorvägar | SWARCO

Fördelarna med digitala skyltar för inomhus- eller utomhusbruk

Digitala skyltar för inomhus- eller utomhusbruk innehar en rad olika fördelar som gör dem till det bästa alternativet på marknaden: 

 • Fångar vårt öga
  En digital skylt är mer iögonfallande än en statisk skylt. Vårt öga är nämligen tränat för att reagera på rörelse, kontraster och intensiva färger. En digital skylt innebär alla tre. Med dessa egenskaper blir en digital skylt utomhus enkel att se vare sig det är natt eller dag.
   
 • Kostnadseffektiva och miljövänliga
  Med högkvalitativa konstruktionsmaterial och den senaste LED-tekniken blir en digital skylt en långsiktig investering. Både rent ekonomiskt, men också miljövänligt, då LED displayer är energieffektiva som kräver minimalt med underhåll.
   
 • Flexibel och dynamisk realtidsinformation
  Digitala skyltar för inomhus- eller utomhusbruk är också högst justerbara gällande vad för information som ska visas. Informationen går också att byta ut i realtid för att till exempel snabbt varna förare om en olycka skett längre fram på deras rutt. Detta skapar i slutändan både en säkrare trafik och ett bättre trafikflöde då det tillåter förare att anpassa sig efter den rådande trafiksituationen.

För att sammanfatta så innebär alla dessa egenskaper en ny typ av fördelaktig trafik för den smarta staden. Ett bättre trafikflöde med mindre trafikstockningar som leder till mindre utsläpp och föroreningar och lägre ekonomiska kostnader. Trafiken blir en säkrare miljö för bilister, cyklister, fotgängare och alla andra som vistas på gator och vägar.