Våra vardagliga resor kan variera. Oavsett om vi reser genom städer eller på motorvägar vill vi ha mobilitet som tar oss till vår destination på ett snabbt, säkert och bekvämt sätt. Flexibel och dynamisk trafiksignalisering är ett av de bästa sätten för att uppnå detta.

Variabla meddelandeskyltar (VMS), eller Dynamic Message Signs (DMS) som det är känt på den amerikanska marknaden är viktiga komponenter i moderna mobilitetssystem. LED-skyltar med variabla meddelanden ger information och varningar, ger vägbeskrivningar, förebygger olyckor och styr trafikflödet. De är inte bara till nytta för trafiksäkerheten och miljön, utan gynnar också i slutändan alla människor i deras dagliga mobilitet. Variabla meddelandeskyltar är vanliga på såväl motorvägar som i städer och i parkeringshantering.Produkter

Alla McCains trafikskyltar