Mobila VMS och vägarbetsskyltar för säkerställandet av vägarbetarnas arbetsmiljö

Vägarbeten eller reparationer längs med vägar kan vara farligt både för vägarbetarna själva och för bilisterna. Omständigheter som löst grus, många och tunga maskiner, blästrare, högt vatten, mjuka vägkanter, ojämn körbana, rök, nyligen oljade vägar, och liknande omständigheter ökar risken för att en trafikolycka uppstår. Allt detta tillsammans med att vägarbeten i många fall också stör trafikflödet på vägen.

För att garantera att motorister och fotgängare är så trygga som möjligt från farorna ett vägarbete innebär kan vägarbetsskyltar vara en god idé att montera upp för att förvarna alla individer på vägarna om rådande vägförhållanden. Vägarbetsskyltar råder förare och fotgängare att vara försiktiga i närheten av vägarbetet, och kan i vissa fall även användas för att föreslå alternativa rutter.

Hos SWARCO hittar du helhetslösningar som hjälper städer att blir smarta, från första idé till verklighet. Kontakta SWARCO idag och öka din stads trafiksäkerhet med skräddarsydda mobila VMS och vägarbetsskyltar.

Vägskyltar för att säkra vägarbetare | SWARCO

Mobil VMS för vägarbeten

VMS står för: Variabla Meddelandeskyltar. De är elektroniska LED-skyltar vars display går att anpassa efter den rådande trafiksituationen. Vägarbetsskyltar används för att bistå förare och andra trafikanter med nödvändig information som skapar förutsättningarna för en säker trafiksituation för både förare och vägarbetare.

En vägarbetsskylt bistår bland annat med information som:

  • Temporära fartbegränsningar
  • Alternativa rutter
  • Signalering för vägarbetet i form av hänvisningspilar och textanvisningar
  • Uppskattad färdtid på vägen

Fördelarna hos mobila VMS skyltar med LED-teknik

En digital och mobil vägarbetsskylt med signalering innehar en rad fördelar gentemot den statiska och analoga motsvarigheten av en vägarbetsskylt:

  • En digital och mobil vägarbetsskylt syns dygnet runt via högkvalitativ LED-teknik vare sig vägarbetet sker på natten eller dagen.
  • De är högst flexibla och har hundratals kombinationer gällande färg, ljusstyrka, kontrast, bredd på ljusstråle, bildpunktsavstånd, LEDs, växelspänning, och mycket mer.
  • En vägarbetsskylt från SWARCO har möjligheten till olika typer av strömförsörjning som solceller, vindkraft och bränsleceller. Detta betyder att du inte behöver oroa dig om strömmen i området skulle slås av.
  • En digital vägarbetsskylt har möjligheten att fjärrstyras vart du än är.
  • Med möjlighet att anpassa informationen på en vägarbetsskylt slipper skyltarna bytas ut då ny information tillkommit eller ändrats.
  • Vägarbetets omständigheter förändras mellan natt och dag eller då vägarbetarna är på plats eller inte. Det betyder att informationen behöver anpassas efter den rådande situationen. Med en VMS kan vägarbetarna snabbt och enkelt byta ut skyltens information, eller helt enkelt stänga av den då informationen inte är relevant för tillfället. Vägarbetarna behöver således inte heller plocka in skyltarna då de är klara för dagen om informationen på dem inte är relevant.

Den optimala lösningen för vägarbeten

En portabel och digital vägarbetsskylt med signalering är en klar förbättring på alla sätt och vis gentemot en vanlig statisk skylt. Det skapar en säkrare trafikmiljö och ett bättre trafikflöde som hjälper och guidar trafikanter. Med enbart ett par knapptryck kan budskapet och informationen ändras på en VMS i realtid, vart du än är. Samtidigt är en skylt med LED-lampor med starka kontraster och lysen mer iögonfallande som gör att skyltarna märks mycket tidigare av förare.

En mobil och digital vägarbetsskylt är en investering för vägarbeten av alla storlekar vare sig de är korta och intensiva, eller stora projekt som sträcker sig över flera månader. Ett vägarbete är en process i ständig utveckling där omständigheterna förändras över tid. Med en VMS kan du anpassa budskapet efter den rådande situationen och använda dig av samma skylt genom hela projektet. Vill du veta mer om SWARCO:s VMS/vägarbetsskyltar? Ta en titt runt på vår hemsida eller ta kontakt med oss direkt så hjälper vi dig och din stad ta steget mot att bli en Smart stad med en säker, effektiv och klimatsmart trafik.

Digital vägskylt för bättre trafikflöde | SWARCO