ITS för en bättre kollektivtrafik

Den stora pågående urbaniseringen i Norden ställer allt högre krav på bostadsutbud och miljövänliga transporter och allt fler bostadsområden etableras utanför städerna, på platser där det tidigare ansågs vara olönsamt att bygga. Detta ställer nya krav på hållbara transportmöjligheter till och från städerna. Genom att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik kan man locka till en övergång från privatkörning till kollektivt resande och på så sätt bidra till att lösa de miljö- och trafikproblem som uppstår i samband med den ökande befolkningstillväxten.

Genom att kombinera flera olika smarta ITS lösningar kan bästa effekt uppnås. Öka antalet kollektivtrafikresenärer i din stad genom att erbjuda en tillförlitlig, säker och smidig resa.

0
 Advanced issue found
Smarta ITS-lösningar för bättre kollektivtrafik | SWARCO

Rätt information i rätt tid

med realtidssystem

Genom att erbjuda resenärer rätt information i rätt tid lockas fler att välja kollektivtrafiken. SWARCOs ombord system ”Obis”, rapporterar fordonets position varje sekund och levererar realtidsinformation som verkligen stämmer. Informationen skickas sedan ut till resenärer via skyltar, smartphones och tillgänglighetsanpassade lösningar så som talutrop på hållplatser.

Säker resa och arbetsplats

med övervakning, larm och smartare alkolås

Bussar som har ”Obis” installerat kan utrustas med smart alkolås som kontrollerar föraren under ett arbetspass. Kontrollen genomförs endast när fordonet står stilla och ser till att ingen alkohol har förtärts innan eller under arbetspasset.

Förare och resenären kan känna sig otrygga, framför allt vid resor som infaller på kvällarna. Ett övervakningssystem på terminaler och ombord på bussen kan rädda liv. Vid en hotfull situation kan förare eller resenär larma via larm knapparna som finns placerade på strategiska platser. Trafikledningscentralen kopplar då upp närliggande övervakningskamera och kan tillkalla hjälp till platsen.

Smart terminalhantering

till resecentrum, hamnar, flygplatser etc.

SWARCOs terminalhanteringssystem ”Dirigo” gör det enkelt att optimera en terminal. Dirigo, i tillägg med ett bomsystem, hanterar fordonsbehörighet på området, dirigerar fordon till rätt gate eller hållplats samt hanterar informationen på realtidsskärmarna för passagerare. Tidtabell och terminalyta optimeras automatiskt i systemet för att kunna hantera fler fordon på en mindre yta. Dirigo används på flera stora buss- och tågstationer, hamnar och flygplatser i Norden.

0
 Advanced issue found
0
 Advanced issue found

Ett exempel på kombinerade ITS lösningar för en välfungerande terminal

När bussen ankommer till terminalområdet möts den av ett bomsystem kopplat till ”SwappAccess” där en särskild behörighet krävs för att få köra in på terminalområdet. Om tillträdet godkänns guidas föraren till en ledig hållplats med kortast möjliga avstånd till avgångs-/ankomsthall. Samtidigt visas på Obis ombordenhet antal minuter kvar till avgång. Föraren kan på så vis släppa fram nästa buss till ankomst på samma hållplats utan någon tidsfördröjning, och onödiga stopp undviks för en grönare klimat.

Skyltar med realtidsinformation, talutrop, taktila kartor och blindskrift guidar resenärer till rätt hållplats med information om bussens ankomst- och avgångstid. Trafikledaren kan genom Dirigo styra informationen som visas på skyltarna och därmed anpassa specifika meddelanden i förväg eller skicka ut information i realtid, vid exempelvis störningar. Resenären får på så vis alltid uppdaterad information och kontroll över resan.

Trafikledning med Dirigo | SWARCO

Med Dirigo har trafikledaren hela tiden full översikt av vad som händer på terminalen och vilka fordon som vistas där. Om någon skylt inte fungerar som den ska, visas information om detta i systemet. Trafikledaren kan på så vis åtgärda problemet omedelbart.

SWARCOs system är modulbaserade och passar stora som små fordonsflottor. Ta kontakt med oss för att hitta den lösning som passar just din verksamhet.