FUTURLED6 X-Line

Den första LED-modulen som kommunicerar med infrastruktur

FUTURLED6 X-Line Den första LED-modulen som kommunicerar med infrastruktur

FUTURLED6 X-Line-signaler är aktiva delar i korsningsinfrastrukturen och fungerar inte som en elektronisk lampersättning som i alla tidigare generationer av LED-moduler har gjort. Signalerna kommunicerar direkt med korsningsstyrningen via en CAN-baserad fältbuss.


För drift av X-Line-signaler behöver korsningsregulatorer inte längre behöva byta lampskärmar, eftersom dessa funktioner (till exempel att slå på / av ljus- eller säkerhetsövervakningen av signalstatusen) migreras till signalerna. Signalerna mottar bara lämpliga kommandon från korsningsstyrningen och sänder tillbaka aktuell status.


Detta koncept resulterar i trafikljus med hög underhållseffektivitet, ytterligare funktionaliteter och yttersta energieffektivitet. Trafikljusen är utformade för att uppfylla de krävande säkerhetskraven i de internationella standarderna EN 12368,
EN 61508 och EN 50556.
 

security

 Öppna gränssnitt för
Smidig integration

local_florist

Effektiv
Underhåll

star

Ökad energi
effektivitet

settings

Ökad säkerhet
Nivå och upptid

Teknisk information