Dirigo

Terminalhanteringssystem

Dirigo Terminalhanteringssystem

Du behöver inte längre bygga ut din terminal, DIRIGO optimerar den åt dig. Systemet effektiviserar fordonsflödet genom att dirigera fordon till närmsta ledig hållplats i terminalen, och på så vis nyttjas den befintliga strukturen. DIRIGO skickar automatiskt ut aktuell resenärs- och förarinformation via talutrop och presentationsenheter. Med hjälp av larm- och övervakningsmodulen får du alltid en uppdaterad status på presentationsenheter och system.


Applicerbar på mindre terminaler och hela regioner

Ökar
terminalanvändningen

Guidar förare och
resenärer till rätt gate

Tillgänglighetsvänlig

 • Applicerbar på mindre terminaler och hela regioner
 • Distribuerar avgångs- och ankomstinformation
 • Bistår resenärer med uppdaterad information
 • Övervakning av skyltar och monitorer
 • Dedikerad förarinformation vid gater
 • Dynamisk plattformallokering
 • Åtkomstkontroll vid terminaler
 • Uppdaterar resenärer med information
 • Ökar terminalanvändningen
 • Flexibel gate-åtkomst
 • Söker efter lediga gates
 • Guidar resenärer och förare till rätt gate
 • Stödjer trafikoperatörer
 • Kontrollerar trafiksituationer
 • Flexibel layout: användning av logotyper, pictograms m.m.
 • Störningsinformation
 • Förinställda- och eventbaserade meddelanden
 • Talutrop
 • Boardingsignal
 • Taktila kartor med ljudmeddelanden
 • Braille och textbeskrivningar
 • Interaktiv terminal


Teknisk information


ÖVERVAKNING

Fjärrstyrning av informationsenheter
Gruppering av enheter
Kontroll av status och vad som visas
Konfigurationsinställningar

GATERUNNER

Realtids-GUI för terminalhantering
Drag & Drop-funktion för gateinställningar
Tydlig översikt över terminalen
Redigerbara färgkoder

Verktyg för gateoptimering – ökad utnyttjandegrad

Avvikelser presenteras automatiskt

DIRIGO CLIENT

Hantering av tidtabellsdata
Gratis SMS-hantering
Störningsinformation
Fördefinierade och händelsebaserade meddelanden