Dirigo

Správa terminálů

Dirigo Správa terminálů

Již není třeba rozšiřovat terminály, DIRIGO je pro vás optimalizuje. Systém směrováním autobusů k nejbližší dostupné stanici v terminálu využívá stávající strukturu a zjednodušuje tak veřejnou dopravu.

DIRIGO automaticky odesílá aktuální informace cestujícím i řidiči prostřednictvím zvukových zpráv a digitálních obrazovek. Monitorovací modul stále poskytuje aktuální informace o stavu prezentačních zařízení a softwarových systémů.


Použitelné pro jednotlivé
terminály i celé oblasti

Zlepšuje
využití terminálu

Navádí řidiče i
cestující na správné stanoviště

Usnadňuje přístup

 • Aktuální informování cestujících
 • Navádění řidiče a cestujících na správnou stanoviště
 • Vyhrazené informace o řidiči na bráně
 • Řízení dopravní situace
 • Zlepšuje využití terminálů
 • Flexibilní přístup ke stanovištím 
 • Vyhledání dostupných stanovišť
 • Použitelné pro jednotlivé terminály i celé oblasti

 • Distribuce informací o odjezdu a příjezdu

 • Dohled nad značením a monitory

 • Dynamické přidělení nástupiště

 • Kontrola přihlášení k terminálu

 • Flexibilní design displeje

 • Hlasová oznámení

 • Signál k nástupu

 • Dotykové mapy se zvukovými zprávami

 • Popisy v běžném i braillovu písmu

 • Interaktivní terminál


Technické údaje


SUPERVIZE

Dálkové ovládání informačních zařízení
Seskupování zařízení
Kontrola stavu a zobrazení
Nastavení konfigurace

GATERUNNER

RealTime GUI pro správu terminálů
Drag & Drop přístupy k branám
Jasný přehled terminálu
Upravitelné kódy barev

Nástroje pro optimalizaci gate - zlepšené využití

Odchylky se zobrazují automaticky

DIRIGO KLIENT

Správa dat jízdního řádu
Správa bezplatných textových zpráv
Informace o narušení
Předdefinované zprávy a zprávy založené na druzích  událostech