LOOPMASTER SERVICE SOFTWARE

Serviceprogram för loopdetektorer

LOOPMASTER SERVICE SOFTWARE Serviceprogram för loopdetektorer


LoopMaster-programvaran möjliggör drift av en loop-detektor via seriellt gränssnitt på framsidan. Programvaran används för att sätta detektorer i drift, för serviceuppdrag, för att spara detektorparametrar såväl som för uppstartsprotokoll. LoopMaster ersätter den tidigare SWARCO TRAFFIC SYSTEMS-programvaran IGBT.

FUNKTIONELL BESKRIVNING:

Med serviceprogrammet "LoopMaster" kan du använda alla nuvarande SWARCO TRAFFIC SYSTEMS detektorer i WEISS-Electronic varumärkesportföljen. Anslutningen till detektorn via seriell gränssnitt eller USB-adapter är autonomt detekterad. Dessutom visas nya detektorer eller nyligen tillagda gränssnitt automatiskt under drift.

Under varje kommunikationsuppsättning detekteras detektortyp och slingkonfiguration automatiskt och alla relevanta parametrar visas på ett tydligt sätt. Driftsparametrarna kan intuitivt sättas in, redigeras och sparas. För bekväm förberedelse kan detektorparametersatserna genereras och sparas medan de är offline. Att stödja servicepersonalen på plats och perfekt schemalägga serviceoperationer är således en pushover.

Programvaran stöder optimalt analys och problemlösning. Information om klar text och diagnos visas för anslutna detektorer och enskilda detektorkanaler. Den lämpliga jämförelsedialogen för godtyckliga kanaler ger ytterligare översikt över kanal- och parameterskillnaderna. För dokumentation innebär programmet ett grafiskt utskrift för alla detektorparametrar.

Den Java-baserade applikationen är optimerad för de nuvarande Windows®-versionerna (Vista, 7, 8, 8.1) samt Linux (på förfrågan) och erbjuder alla standarder. Programmet innehåller ett flerspråkigt användargränssnitt och identifierar automatiskt operativsystemet språk.


Den praktiska onlinehjälpen med bekväma fulltextsökning och kontextkänslig hjälpfunktion är självklart. Dessutom tillhandahåller LoopMaster alla användarhandböcker för alla detektorer offline.

Om du ändå stöter på ett problem kan du skicka en förfrågan till SWARCO TRAFFIC SYSTEMS support hotline med ett tryck på en knapp. Med detta kommer alla relevanta data att förberedas och vidarebefordras på begäran. Således garanteras snabb och optimal support av våra experter.

För en smidig övergång stöds alla funktioner från föregångaren IGBT, såsom operation via PC-terminalprogram och manuell ingång via serviceterminalkommandon.


Nedladdning av programvara:
Klicka på knappenInstallationsdiski nedladdningsområdet nedan för att hämta den nuvarande programvaran.


FUNKTIONER:

 • Stöd för den kompletta loopdetektorens produktportfölj
 • Automatiskt igenkänning av detektortyp och loopkonfiguration
 • Optimalt stöd för detektorens konfiguration och analys
 • Offline generation av detektorparametersatser
 • Bekväm jämförelsesdialog för godtyckliga kanaler
 • Tydligt arrangerat användargränssnitt med hjälp av kontext och fulltextsökning
 • Flerspråkig, med automatiskt erkännande av operativsystemsspråk
 • Onlinehjälpfunktion och tillgång till nuvarande detektorhandböcker
 • Grafisk utskrift av alla detektorparametrar
 • Stödförfrågan genom att trycka på en knapp
 • Stöd för USB-seriella adaptrar och automatisk körtidsmätning
 • Java-baserad, optimerad för Windows® och Linux (på begäran)

Downloads

Downloads