SWARCO NORGE AS


SWARCO erbjuder lösningar som förbättrar miljön, trafikflödet och trafiksäkerheten. Vi hjälper våra kunder och partners att designa, installera, hantera och underhålla utrustning och lösningar för trafik och parkering.

Vi behöver stor kompetens och kvalitet från våra 60 anställda och våra leveranser. Företaget har varit en av pionjärerna inom utvecklingen av avancerade trafiksystem och LED-teknik, och vi spelar också en aktiv roll i branschens professionella miljöer som t.ex. ITS Norway och NorPark.

Vårt huvudkontor ligger i Bryn i Oslo, och vi har filialer i Trondheim och Porsgrunn, dessutom finns vi även i Bergen och Stavanger.

Vårt företag är moderbolag till SWARCO Danmark A/S, SWARCO Finland OY och SWARCO Sverige AB. SWARCO Norge AS ingår i den österrikiska SWARCO-gruppen, grundad av Manfred Swarovski 1969.


Kontaktuppgifter

SWARCO NORGE AS

Brynsveien 3

0667 Oslo

Norge

T. + 47-23-17-09-00

E.@e-post


Kvalitet och miljö

Fokus på kvalitet och miljö har alltid betonats både internt och i lösningarna från SWARCO.